Kontakt
Feedback

4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED

Framtidssäker investering i den rätta lösningen

SICK erbjuder ett brett utbud av identifierings- och vision-lösningar, som sensortillverkaren själv har utvecklat och producerat. Det spelar ingen roll vilken lösning du väljer idag: med 4Dpro-konceptet är du alltid flexibel, även i framtiden. Alla 4Dpro-sensorer är kompatibla och kan bytas ut mot varandra. En enhetlig anslutningsteknik, ett enhetligt användargränssnitt och ett enhetligt tillbehörskoncept – denna unika kombination kallar vi 4Dpro.

Din fördel vid användningen av 4Dpro-sensorer

  • Investeringssäkerhet tack vare möjligheten att växla mellan teknikerna
  • Enkel idrifttagning även vid omfattande, tekniska applikationer
  • Snabbt och flexibelt byte tack vare en enhetlig anslutningsteknik och kloningsfunktion
  • Kräver endast lite integrationsarbete i programmerbara styrsystem (PLC) tack vare gratis funktionsmoduler från SICK
  • Kräver endast lite lagerhållningsarbete och har låga lagerhållningskostnader tack vare reducerat antal olika komponenter och tillbehörsdelar

Enhetlig anslutningsteknik

Alla 4Dpro-sensorer har samma modulära anslutningsteknik. Detta möjliggör en flexibel fältbussanslutning med hög processäkerhet. Och dessutom har du två fördelar – en enklare beställning och ett reducerat integrationsarbete.

Enhetligt användargränssnitt

Alla 4Dpro-sensorer använder det enhetsövergripande konfigurationsprogrammet från SICK. Detta möjliggör en snabb hantering av alla tekniker. Datauppgifterna överförs till styrningen i önskat format, och ingångarna och utgångarna på 4Dpro-sensorerna kan snabbt analyseras via en event-monitor.

Enhetligt tillbehörskoncept

Alla 4Dpro-sensorer kan hanteras från samma tillbehörspool. Därmed reduceras antalet olika komponenter. Detta i sin tur minskar lagerhållningsarbetet och sänker lagerhållningskostnaderna.

 

4Dpro-sensorerna identifieras med 4Dpro-tecknet

4Dpro
4Dpro

 

4Dpro
4Dpro
Länkar till PLC-funktionsmoduler:
Identifieringslösningar
Vision
Upp