4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED

Framtidssäker investering i den rätta lösningen

SICK erbjuder ett brett utbud av identifierings- och vision-lösningar, som sensortillverkaren själv har utvecklat och producerat. Det spelar ingen roll vilken lösning du väljer idag: med 4Dpro-konceptet är du alltid flexibel, även i framtiden. Alla 4Dpro-sensorer är kompatibla och kan bytas ut mot varandra. En enhetlig anslutningsteknik, ett enhetligt användargränssnitt och ett enhetligt tillbehörskoncept – denna unika kombination kallar vi 4Dpro.

Din fördel vid användningen av 4Dpro-sensorer

  • Investeringssäkerhet tack vare möjligheten att växla mellan teknikerna
  • Enkel idrifttagning även vid omfattande, tekniska applikationer
  • Snabbt och flexibelt byte tack vare en enhetlig anslutningsteknik och kloningsfunktion
  • Kräver endast lite integrationsarbete i programmerbara styrsystem (PLC) tack vare gratis funktionsmoduler från SICK
  • Kräver endast lite lagerhållningsarbete och har låga lagerhållningskostnader tack vare reducerat antal olika komponenter och tillbehörsdelar

Enhetlig anslutningsteknik

Alla 4Dpro-sensorer har samma modulära anslutningsteknik. Detta möjliggör en flexibel fältbussanslutning med hög processäkerhet. Och dessutom har du två fördelar – en enklare beställning och ett reducerat integrationsarbete.

Enhetligt användargränssnitt

Alla 4Dpro-sensorer använder det enhetsövergripande konfigurationsprogrammet från SICK. Detta möjliggör en snabb hantering av alla tekniker. Datauppgifterna överförs till styrningen i önskat format, och ingångarna och utgångarna på 4Dpro-sensorerna kan snabbt analyseras via en event-monitor.

Enhetligt tillbehörskoncept

Alla 4Dpro-sensorer kan hanteras från samma tillbehörspool. Därmed reduceras antalet olika komponenter. Detta i sin tur minskar lagerhållningsarbetet och sänker lagerhållningskostnaderna.

 

4Dpro-sensorerna identifieras med 4Dpro-tecknet

4Dpro
4Dpro
2D-visionssensor
Effektiv 2D-visionssensor för trånga utrymmen
InspectorP61x
All-in-One-visionssensor med elektrisk fokusinställning och robust hus
InspectorP62x
All-in-One-visionssensor med flexibel optik och robust hus
InspectorP63x
Snabb och flexibel – för inspektionsuppgifter med hög hastighet
InspectorP64x
Snabb och flexibel – för inspektionsuppgifter med stor räckvidd
InspectorP65x
Finpositioneringslösning för enkel- och dubbeldjupshyllagring
InspectorP Rack Fine Positioning
3D-visionssensor
3D foto – flexibelt användbar inomhus
Visionary-T
4Dpro-Anslutningsteknik
Enkel idrifttagning av 4Dpro-sensorer
Connection Device Basic
Sensoridrifttagning på ett lätt sätt – CDM för mer flexibilitet
Connection Device Modular
Enkel fältbussintegration
Connection Device Fieldbus
Enkel sensorintegration i PoE-miljöer
Connection Device Ethernet
Kamerabaserade kodläsare
Den lilla för miniatyrkoder och mycket mer
Lector61x
Perfekt sikt – i alla ljus
Lector62x
Intelligent. Flexibel. Intuitiv.
Lector63x
Hög effektivitet för kodläsningsapplikationer
Lector64x
Flexibel kodläsning på löpande band
Lector64x/Lector65x
RFID
Intelligent identifiering med RFID
RFH6xx
UHF för korta läsavstånd
RFU62x
Enkel integrering – inklusive intelligens
RFU63x
Den mätande RFID-enheten med integrerad passage- och riktningsdetektering
RFU65x
Stationära streckkodsläsare
Tillförlitlig avkodning, enkel integrering
CLV61x
Effektiv scanner – flexibel användning
CLV62x
Intelligent scannerlösning för logistik och automation
CLV63x
Dynamisk mångsidighet
CLV64x
Alltid i (auto-)fokus
CLV65x
Flexibel och effektiv på högsta nivå
CLV69x

 

4Dpro
4Dpro
Länkar till PLC-funktionsmoduler:

Identifieringslösningar
Vision