3D-assistanssystemet Visionary-B förhindrar olyckor vid backning

2019-jun-14

Blick bakåt och framåt

 

Varje höst tornar berg av sockerbetor upp sig på Pfeifer & Langen i Köln. Under den så kallade kampanjen levereras miljontals sockerbetor till en av Europas ledande sockertillverkare. Ett gigantiskt logistiskt arbete uppstår vid de ändlösa leveranserna med tunga lastbilar och omlastningen med hjullastare. För att öka säkerheten beträffande kollisionsundvikande vid omlastningsplatsen för backande hjullastare och arbetare, beslutade sig sockerproducenten tillsammans med yrkesorganisationen RCI för de skarpa ögonen hos 3D-förarassistanssystemet Visionary-B CV från SICK.

 

3D-kamerasensorerna hos Visionary-B är perfekta för användning på hösten och vintern vid leveranserna av sockerbetorna. Även vid skiftande väderförhållanden som starkt solljus eller regn, snö eller tidigt mörker, levererar kamerasensorerna en riktig bild med optiska och akustiska varningssignaler för en förbättrad kollisionsvarning.
3D-snapshottekniken utvärderar positionen för relevanta hinder genom tvåögonsprincipen. Intelligenta algoritmer från SICK filtrerar bort irrelevant information som kantsten, småsten, regn eller dimma runt fordonet. Förarassistanssystemet varnar föraren endast i verkligt kritiska situationer.

I det gemensamma projektet med SICK var följande faktorer avgörande för Pfeifer & Langen: man ville ha en lösning som företagsledningen, skyddsombuden och operatörerna var nöjda med. Och man ville ha en partner som var beredd att utarbeta konkreta lösningar på plats. Tack vare sin stora erfarenhet av Visionary-B som förarassistanssystem för stora arbetsmaskiner och därmed förmågan att bedöma genomförbarheten var SICK drömpartnern. Det nära samarbetet med SICK-medarbetarna och deras närvaro fulländade bilden.

3D-lösningen från SICK hjälper föraren av den stora hjullastaren vid rangering och backning vid omlastningen av sockerbetorna genom att t.ex. övervaka döda vinkeln direkt bakom fordonet. För att samtidigt säkra de dolda sidorna på fordonet installerades ett dubbelt system. Kamerasensorer till vänster och höger baktill på hjullastaren skickar en livebild till två separata vänster- och högermonterade bildskärmar i hytten enligt samma princip som med backspeglar. För förarna innebar det en invand situation. De kunde använda sig av assistanssystemet på ett tillförlitligt sätt utan någon längre övning då placeringen påminde om backspeglarna. Detta var uppenbart vid testkörningar på plats, och övningarna med förarna underlättades genom det nära samarbetet med yrkesorganisationen RCI.

Resultatet av samarbetet föll väl ut på båda sidor. Framför allt måste man notera att förarna bedömde assistanssystemet som övertygande. De ansåg att systemet var ett användbart instrument för att öka arbetssäkerheten. Det är extra viktigt eftersom det under kampanjen handlar om säsongsarbetskraft där även extern arbetskraft ingår. På så sätt hjälper Visionary-B CV föraren att arbeta hållbart för skydda människor och material.
Och för Pfeifer & Langen markerar den framgångsrika testfasen med den intelligenta assistansen från SICK även en blick framåt – det är bara början.