Zautomatyzowane przyjmowanie towarów za pomocą oprogramowania pośredniczącego i integracji pionowej

2020-06-10

Oprogramowanie pośredniczące i korzyści wynikające z integracji pionowej: firma SICK od kilku lat realizuje elastyczną strategię przyszłości, zakładając wewnętrzne start-upy. Główną zasadą działania jest wizjonerskie zarządzanie start-upami i połączenie z istniejącymi obszarami koncernu w celu wytworzenia efektu synergii. Zapewnia to dobrą wymianę informacji. Pracownicy start-upów otrzymują od działu sprzedaży informację zwrotną o tym, jakie nowe podejścia są pożądane przez klienta. Dzięki integracji inicjatywy Start-up Connectivity/Middleware, firma SICK realizuje coraz więcej projektów cechujących się koncepcją integracji pionowej.

“It made sense to use an RFID-based solution because textile producers now label almost all products with RFID tags.”
Manfred Pierl (z lewej), kierownik ds. sprzedaży międzynarodowej kluczowych klientów, SICK Vertriebs-GmbH i Manfred Haberer (z prawej), zespół inicjatywy Start-up Connectivity/Middleware w firmie SICK
“It made sense to use an RFID-based solution because textile producers now label almost all products with RFID tags.”
Manfred Pierl (z lewej), kierownik ds. sprzedaży międzynarodowej kluczowych klientów, SICK Vertriebs-GmbH i Manfred Haberer (z prawej), zespół inicjatywy Start-up Connectivity/Middleware w firmie SICK

 

Możliwości, jakie daje cyfryzacja, nie polegają jedynie na produkcji. Do ich wykorzystania w całym łańcuchu dostaw potrzebne jest nowe rozumienie logistyki – od zaopatrzenia, poprzez logistykę magazynową i produkcyjną, aż po logistykę dystrybucyjną. Na zlecenie przedsiębiorstwa logistycznego firma SICK wyposażyła nowe centrum dystrybucyjne producenta markowych tekstyliów w bazujące na RFID automatyczne rozwiązanie do kontroli dostaw towarów. „W przeszłości w celu stałego zapewnienia wysokiej jakości zapasów, nie tylko skanowano i  rejestrowano kod kreskowy na każdym opakowaniu, lecz także otwierano losowo niektóre opakowania i sprawdzono ich zawartość. Oczywiście wymaga to czasu” – wyjaśnia Manfred Pierl, kierownik sprzedaży ds. międzynarodowych klientów kluczowych firmy SICK Vertriebs-GmbH. „Obecnie producenci tekstyliów niemal wszystkie produkty znakują etykietami RFID, oczywistym wyborem było więc rozwiązanie oparte na technologii RFID”.

 

Rozwiązanie wynikające z bycia blisko klienta

Już podczas pierwszych testów z zastosowaniem technologii RFID system odczytu RFMS Pro wykrywał z dużą niezawodnością liczbę produktów znajdujących się w opakowaniu nawet bez otwierania kartonów transportowych. „Półautomatyczne porównanie wymaganej i rzeczywistej wartości zaowocowało ogromną oszczędnością czasu. Jednak integracja urządzeń RFID bezpośrednio z systemem zarządzania towarami producenta przynosi znacznie większe korzyści dla klienta” – wyjaśnia Manfred Haberer z działu Start-up Connectivity / Middleware w firmie SICK. „Używając naszego oprogramowania pośredniczącego, udostępniamy wyniki porównania towarów z systemem zarządzania magazynem producenta wyrobów tekstylnych. Dzięki temu udało nam się przekonać zarówno firmę logistyczną, jak i producenta do wyboru w pełni zautomatyzowanego rozwiązania stosowanego w miejscu dostaw towarów”.

 

The quality of the delivery can now be checked immediately, and suppliers send complaints about any deviations.
The quality of the delivery can now be checked immediately, and suppliers send complaints about any deviations.

 

Dobre relacje ułatwiają pracę

„Cieszę się, że skontaktowałem się z moimi kolegami ze Start-up Connectivity/Middleware we wczesnej fazie projektu. W szczegółowych rozmowach pomiędzy ekspertami klienta i kolegami z działu start-upów horyzont kontroli miejsca dostaw towarów był stale poszerzany o dodatkowe korzyści” – wyjaśnia Manfred Pierl. Rozwiązanie, które zostało ostatecznie wdrożone, uzupełniono o technologię przenośników i urządzeń odrzucających. Obecnie umożliwia ono w pełni automatyczne odrzucanie wadliwych paczek w oparciu o kontrolę liczby i numerów katalogowych. Jakość dostarczonych towarów można teraz zapewnić natychmiast, a wszelkie odchylenia mogą być reklamowane u dostawcy. Tym samym nie tylko obniżyła się wysokość kwot odpisów w przypadku błędów inwentaryzacyjnych, lecz także zapewniono dostępność niezbędnych artykułów. Dzięki temu sklepy nie są zaopatrywane zbyt późno lub w nieprawidłowy towar.

 

Integration capability and consistency are important features of intelligent and future-oriented communication structures – particularly regarding Industry 4.0.
Integration capability and consistency are important features of intelligent and future-oriented communication structures – particularly regarding Industry 4.0.

 

Doskonałe połączenia likwidują wszystkie luki

„Jako inicjatywa start-upowa oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie sprzedaży. Opracowaliśmy na przykład ankiety, za pomocą których pracownicy działu sprzedaży mogą szczegółowo zapytać klientów o problemy techniczne, nawet jeśli nie są oni ekspertami w tej dziedzinie. Wspólnie z działem sprzedaży i kierownikami projektów działamy w nowym obszarze biznesowym. W przeszłości pracowaliśmy głównie z integratorami oprogramowania, ale teraz możemy sami zająć się tym obszarem. A jest na to zapotrzebowanie. Dzięki naszym rozwiązaniom integracyjnym dostosowanym do potrzeb konkretnego klienta możemy z jednej strony zlikwidować lukę pomiędzy pozyskiwaniem danych z czujników a systemami zarządzania i planowania klienta, a z drugiej strony nawiązać nowe relacje z klientami w zakresie rozwiązań software-owych” – podsumowuje Manfred Haberer. Zdolność do integracji i spójność to zasadnicze cechy inteligentnych i przyszłościowych struktur komunikacyjnych szczególnie w odniesieniu do przemysłu 4.0.