Rozwiązania higieniczne dla branży artykułów spożywczych i napojów oraz dla przemysłu farmaceutycznego

Czujniki spełniające wymogi higieniczne, przeznaczone do różnorodnych zastosowań

Portfolio czujników ze stali nierdzewnej oraz akcesoriów firmy SICK zapewnia higieniczne rozwiązania do elastycznej automatyzacji, zabezpieczania maszyn i procesów, do kontroli jakości, jak również do zastosowań związanych z identyfikacją. Aby zapewnić stałe i długotrwałe bezpieczeństwo produktów oraz procesów konieczne jest sprostanie wyzwaniom związanym z odpornością chemiczną, wytrzymałością termiczną, szczelnością oraz z konstrukcją czujników ze stali nierdzewnej, jak również spełnienie rynkowych standardów. Są one ponadto połączone ze sobą, tak jak ogniwa łańcucha, w którym najsłabsze ogniwo decydowałoby o przydatności higienicznej czujnika lub też rozwiązania systemowego.

hygienic solutions infographic1 english


hygienic solutions infographic1 english


Mycie pod wysokim ciśnieniem oraz konstrukcja do zastosowań higienicznych: inwestycja, która się opłaca

hygienic solutions grafik3 hygienebereiche

hygienic solutions grafik3 hygienebereiche

Czujniki spełniające wymogi higieniczne „błyszczą” nie tylko dzięki ich obudowie ze stali nierdzewnej, lecz również ze względu na wiele innych środków, które zapewniają najlepszą możliwą odporność chemiczną i termiczną, jak również szczelność. W konstrukcji do zastosowań higienicznych czujników ze stali nierdzewnej firmy SICK tkwi duża ilość wiedzy z obszarów przemysłu artykułów spożywczych i napojów oraz przemysłu farmaceutycznego. W przypadku różnych obszarów higienicznych w tych branżach obowiązują wymogi o różnym poziomie restrykcji. Dlatego też czujniki do obszarów stykających się z produktem, w branży spożywczej i w strefach natrysku spełniają bardziej surowe przepisy dotyczące higieny, niż czujniki przeznaczone do obszarów bez kontaktu z produktem i dla branż innych niż spożywcza.

Obszar kontaktu z produktem

Konstrukcja oraz wzornictwo czujników do zastosowań higienicznych, przeznaczonych dla przemysłu farmaceutycznego kierują się obowiązującymi w tej branży, surowymi standardami higienicznymi: tylko dzięki konsekwentnie pozbawionej szczelin konstrukcji obudowy, gładkim przejściom do szyb przednich, elementom służącym do obsługi i wizualizacji na czujniku, jak również zaokrąglonym krawędziom i skośnym powierzchniom można w sposób niezawodny i trwały uniknąć osadzania się pozostałości, a tym samym pożywki dla bakterii oraz innych mikroorganizmów. Podczas czyszczenia części maszyn często stosowane są agresywne chemikalia, takie jak nadtlenek wodoru.

 

Przemysł spożywczy (strefa higieniczna)

Czujniki spełniające wymogi higieniczne są zbudowane w taki sposób, że można je stosować w przypadku bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi, a więc w strefie higienicznej maszyny. Maszyny i linie o higienicznej konstrukcji są pozbawione lub też prawie nie posiadają powierzchni narażonych na przywieranie produktów. Mniej pozostałości produktów oznacza mniejsze nakłady na czyszczenie i, co za tym idzie, mniejsze zużycie detergentów, wody i energii. Czasy przestojów linii ulegają skróceniu, ponieważ skracają się procesy czyszczenia, co stanowi zaletę ekonomiczną, zwłaszcza w przypadku częstych zmian produktu.

 

Strefa natrysku (strefa mycia pod wysokim ciśnieniem, wash-down)

Stefa natrysku (wash-down) określa, że w tej strefie maszyny mycie na mokro przebiega dokładnie i szybko, nie pozostawia w ogóle lub prawie wcale resztek (żywności, środków czyszczących lub wody) na czyszczonych powierzchniach. Czujniki umieszczone w tej strefie muszą być bardzo odporne na detergenty i mycie wysokociśnieniowe.