Kontakt
Opinia

Zasady przywództwa i współpracy

principles for leadership and teamwork
principles for leadership and teamwork

Przywództwo oznacza nie tylko czołową pozycję technologiczną i rynkową, lecz także dalsze rozwijanie naszej kultury kierowniczej. Kultura kierownicza w rozumieniu naszego ideału stawia na delegowanie odpowiedzialności, a tym samym na wspólne uzgadnianie celów i warunków ramowych. Opisane tu zasady wyznaczają globalne standardy przywództwa i współpracy w naszym przedsiębiorstwie, tworząc spójne ramy działania dla pracowników i kadry kierowniczej koncernu SICK.

Kierowanie samym sobą: liczy się szacunek

Wzorowo ze sobą współpracujemy.
Ufamy sobie nawzajem i z optymizmem podchodzimy do naszych zadań.
Reprezentujemy kulturę firmy SICK w środowisku międzynarodowym.
 

Przywództwo i współpraca: liczą się kompetencje

Dostrzegamy i doceniamy wyniki.
Wspieramy rozwój indywidualny.
Dbamy o ukierunkowanie i wspieramy odpowiedzialność za własne działania.
 

Kierowanie przedsiębiorstwem: liczy się sukces

Wspólnie uzgadniamy cele.
Podejmujemy precyzyjne i wiążące decyzje.
Dbamy o ciągłość i wykorzystujemy szanse.
 

TOP