Kontakt
Opinia

Nasz ideał

Independence Innovation Leadership
Independence Innovation Leadership

Podstawowymi elementami naszej tożsamości są inteligencja czujników, niezależność, innowacyjność i przywództwo. Tożsamość firmy widać na styku jej historii i przyszłości. Między dniem wczorajszym i jutrzejszym jest też miejsce naszego ideału. Kryje on w sobie nasze mocne strony, życzenia, wymagania i wizje. Bazuje na dojrzałej kulturze korporacyjnej i nakreśla wizję przyszłości, która nas zobowiązuje i motywuje.

Niezależność

Tylko myśląc niezależnie, można też niezależnie działać. Zasada ta obowiązuje zarówno w przypadku ludzi, jak i przedsiębiorstw. Tylko niezależny umysł daje swobodę działania w sposób uważany przez nas za właściwy. Swoboda oznacza również poruszanie się w obrębie określonych granic, dążenie do osiągnięcia konkretnego celu i działanie według wyraźnych zasad gry.

Innowacyjność

Innowacyjność to dostrzegalne udoskonalenia przynoszące korzyści. Dla nas innowacyjność to nie tylko wynalazki i tworzenie nowych produktów oraz form produkcji czy organizacji, ale także ich realizacja. Komercyjny sukces nowych produktów jest tu niezbędny choćby dlatego, że innowacje wymagają również finansowania.

Przywództwo

Oznaką przywództwa jest fakt, że ktoś staje się wzorem dla innych. Odnosi się to zarówno do menedżerów, którzy potrafią wzbudzić entuzjazm w swoich zespołach, jak i do przedsiębiorstw, które ustanawiają standardy na światowym rynku.
Dla nas przywództwo oznacza nie tylko czołową pozycję technologiczną i rynkową, lecz także dalsze rozwijanie naszej kultury kierowniczej oraz optymalizację metod i procesów.
 

TOP