Kontakt
Opinia

Zabezpieczenie

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Miejsce niebezpieczne

Miejsce niebezpieczne znajduje się bezpośrednio w samej maszynie. Gdy pracownik wykonuje swoje zadania bardzo blisko maszyny i sięga do jej wnętrza, konieczne jest jej zabezpieczenie. Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa i systemy kamer bezpieczeństwa chronią dłonie oraz palce pracowników.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Dostęp

Optoelektroniczne urządzenia ochronne monitorują dostęp do obszaru zagrożenia. Interakcja pomiędzy pracownikiem a maszyną odbywa się regularnie, lecz nie jest częsta. W przypadku zabezpieczeń dostępu do automatycznych systemów transportu materiałów najwyższy priorytet ma niezawodne odróżnianie ludzi od materiałów. Materiał powinien być przepuszczany bez zatrzymywania instalacji. Jeśli jednak pojawi się człowiek, niebezpieczny ruch powinien zostać bezpiecznie zatrzymany.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Obszar zagrożenia

Obszar zagrożenia to każdy obszar wewnątrz maszyny lub ją otaczający, w którym człowiek jest narażony na obrażenia lub uszczerbek na zdrowiu. Zagrożenie wywoływane przez to ryzyko może istnieć przez cały czas lub wystąpić nieoczekiwanie.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Budynki i nieruchomości

Zapewniając ochronę obiektów użyteczności publicznej, konstrukcji przemysłowych, domów prywatnych i innych nieruchomości, warto pomyśleć o elektronicznych urządzeniach ochronnych. Doskonale uzupełniają one istniejącą ochronę fizyczną lub zmiany konstrukcyjne mające podnieść bezpieczeństwo. Czujniki chronią przed wandalizmem, kradzieżą, włamaniem i ucieczką. Kilka kręgów zabezpieczeń w układzie od zewnątrz do wewnątrz umożliwia wczesne wywołanie alarmu. Daje to więcej czasu na interwencję pracowników ochrony. Firma SICK udostępnia różnorodne i skuteczne możliwości ochrony budynków.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Maszyny

Produkty do zabezpieczania maszyn można znaleźć w następujących obszarach:

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Przedmioty wartościowe

Cenne dobra są w dużej mierze narażone na kradzież. Dlatego skanery laserowe i inne czujniki firmy SICK w bardzo niezawodny sposób monitorują przedmioty wartościowe.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Drzwi i klapy

Drzwi, bramy i klapy osłon są zamykane dla zachowania bezpieczeństwa. Zamki bezpieczeństwa z ryglowaniem pozwalają tymczasowo zablokować dostęp do określonego obszaru. Systemy zabezpieczeń monitorują również drzwi, bramy i świetliki.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Pozycja

Pozycje (krańcowe) maszyn i ich części są pewnie monitorowane.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Ruch

Zatrzymanie, prędkość i kierunek ruchu maszyn oraz instalacji są pewnie monitorowane.

TOP