Kontakt
Opinia

Wykrywanie

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Obiekty przezroczyste

Detekcja przezroczystych obiektów, takich jak przezroczyste opakowania z tworzywa sztucznego, butelki ze szkła lub PET, ampułki i pipety oraz folie.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Wymiary i profile

Czujniki i systemy obliczają wymiary lub określają profile obiektów na podstawie danych pomiarowych. Wyniki są przesyłane za pomocą odpowiedniego interfejsu do systemu sterującego w celu dalszego przetworzenia.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Metal w strefie bliskiej

Bezkontaktowa detekcja dowolnych obiektów metalowych – niezależnie od tego, czy są wykonane ze stali, aluminium, mosiądzu, miedzi czy innych metali. Zasięg do 60 mm – także w zapylonym, zanieczyszczonym lub mokrym otoczeniu.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Wykrywanie krawędzi przedniej

Detekcja krawędzie przedniej poruszającego się obiektu.

TOP