Systemy do ciągłego pomiaru emisji (CEMS)
MINESIC700 GHG

Niezawodny pomiar emisji gazów cieplarnianych

Twoje korzyści

  • Sprawdzona metoda pomiaru emisji gazów cieplarnianych przy wykorzystaniu niezawodnej techniki ultradźwiękowego pomiaru przepływu i techniki pomiaru gazów
  • Precyzyjny pomiar i raportowanie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z wymogami przepisów prawa
  • Niskie obciążenia podatkowe dzięki dokładnym kosztom ilościowym z uwagi na niewielką niepewność pomiaru
  • Niskie koszty eksploatacji dzięki prostej obsłudze i konserwacji
  • Pełna kontrola kosztów dzięki kompleksowemu pakietowi serwisowemu wraz z opcjami pomocy technicznej za pośrednictwem SICK LifeTime Services

Przegląd

Niezawodny pomiar emisji gazów cieplarnianych

System ciągłego pomiaru emisji (CEMS) MINESIC700 GHG mierzy gazy cieplarniane w podziemnych kopalniach węgla i oblicza w ten sposób emisję gazów cieplarnianych. Pobiera on gaz pomiarowy i określa stężenie elementów składowych gazów cieplarnianych za pomocą spektroskopii NDIR. Mierzy ponadto przepływ gazu z wykorzystaniem techniki ultradźwiękowej, a także określa temperaturę, ciśnienie i wilgotność. Specjalnie zaprojektowany pakiet oprogramowania do rejestracji i przyporządkowywania danych oblicza wyniki zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyła je do urządzenia wyjściowego. Dzięki monitorowaniu za pomocą systemu MINESIC700 GHG można dokładnie obliczyć koszty ilościowe i zmniejszyć obciążenia podatkowe.

Przegląd
  • Niezawodny pomiar z bardzo niskimi niepewnościami pomiaru.
  • Automatyczne przełączenie do 5 punktów pomiarowych
  • Pakiet oprogramowania do obliczenia i zapisu łącznej emisji gazów cieplarnianych
  • Pomiar przepływu, ciśnienia, poziomu i temperatury za pomocą urządzeń dla strefy 1 IECEx
  • Dostępne jako autonomiczna szafa lub wbudowane w MINESIC700 TBS

Aplikacje

Pliki do pobrania