Wydawca

SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa

tel. +48 22 539 41 00
e-mail: info@sick.pl

 

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy

XIX Wydział Gospodarczy

KRS 0000035845

REGON 010714878

NIP 521-10-01-507

kapitał zakładowy 269.500,00 zł

 

Prawa autorskie do fotografii w serwisie dla prasy SICK – Fotolia.com: © Fotimmz, © pressmaster