Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa

Bezpieczne rozwiązania – odporne na zużycie i niewymagające konserwacji

Bezdotykowe czujniki bezpieczeństwa są dla użytkownika rozwiązaniem optymalnym, jeśli utrudnione jest precyzyjne prowadzenie drzwi ochronnych. W przypadku bezpiecznego monitorowania drzwi lub też bezpiecznego monitorowania pozycji działają one w sposób niepowodujący zużycia i niewymagający konserwacji – na zasadzie magnetycznej, indukcyjnej lub też za pośrednictwem RFID.

Więcej

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa

Bezpieczne monitorowanie pozycji w standardzie do PL e

W przypadku bezpiecznego monitorowania pozycji, np. w przypadku zastosowania pojazdów transportowych bez kierowcy, decydującą rolę pełnią kompaktowe, indukcyjne wyłączniki bezpieczeństwa firmy SICK. Są one nie tylko małe i wszechstronne, lecz działają również w sposób bezkontaktowy i dlatego są nadzwyczaj odporne na zużycie.

Wybór produktu

Bezpieczne monitorowanie drzwi i klap

Odpowiednie rozwiązania do indywidualnej aplikacji

Zabezpieczenie maszyn może być różnorakie: drzwi i klapy są w tym celu często nieodzowne i muszą być monitorowane w bezpieczny sposób. Zadanie to spełniają magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa lub też wyłączniki bezpieczeństwa RFID, zapewniające wysoki poziom ochrony przed manipulacją oraz duży zakres tolerancji na przemieszczenie drzwi.

Wybór produktu

Bezpieczne połączenie szeregowe

Oszczędność czasu i kosztów dzięki niewielkiemu nakładowi pracy przy okablowaniu

Aby połączyć urządzenia ochronne z maszynami, stosowana jest bezpieczna kaskada czujników. Redukuje ona liczbę wejść bezpieczeństwa w sterowniku oraz nakład pracy związany z jego okablowaniem. Firma SICK oferuje do kompaktowych maszyn oraz umożliwiających łączenie modułów maszyn różne rozwiązania, od prostych po złożone.

Więcej
Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa
Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa
Bezpieczne monitorowanie drzwi i klap
Bezpieczne połączenie szeregowe

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 318

Zabezpieczające urządzenia sterujące
ES21
 • Część systemowa: Urządzenie kompletne
 • Sposób montażu: Wersja do montażu nawierzchniowego
 • Liczba zestyków rozwiernych o działaniu wymuszonym: 2
 • Liczba zestyków zwiernych: 1
 • Przycisk zatrzymania awaryjnego (opcjonalne podświetlenie): nie
 • Kołnierz ochronny: nie
 • Zabezpieczenie przed zablokowaniem: tak
 • Napis “EMERGENCY STOP”: nie
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Zabezpieczające urządzenia sterujące
ES21
 • Część systemowa: Przycisk
 • Przycisk zatrzymania awaryjnego (opcjonalne podświetlenie): nie
 • Kołnierz ochronny: nie
 • Zabezpieczenie przed zablokowaniem: tak
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Zamki bezpieczeństwa z ryglowaniem
i15 Lock
 • Zasada blokowania: Power to release
 • Siła trzymająca FZh: 1.500 N
 • Typ przyłącza – szczegóły: Dławik kablowy, 1 x M20
 • Bezpieczne połączenie szeregowe: Brak, tylko pojedyncze okablowanie (z diagnostyką)
 • Liczba zestyków rozwiernych o działaniu wymuszonym do monitorowania zastawki: 1
 • Liczba zestyków zwiernych do monitorowania zastawki: 0
 • Liczba zestyków rozwiernych o działaniu wymuszonym do monitorowania drzwi: 2
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Zabezpieczające urządzenia sterujące
i150RP
 • Liczba zestyków rozwiernych o działaniu wymuszonym: 3
 • Liczba zestyków zwiernych: 1
 • Typ przyłącza – szczegóły: Dławik kablowy, 3 x M20
 • Bezpieczne połączenie szeregowe: Brak, tylko pojedyncze okablowanie (z diagnostyką)
 • Maksymalna długość liny: 75 m
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Zamki bezpieczeństwa z ryglowaniem
MLP1
 • Wskazówka: Składa się z czujnika (1117630) i aktuatora (1078199)
 • Kodowanie: Jednoznaczne kodowane
 • Typ przyłącza – szczegóły: Przewód z 5-pinowym wtykiem M12, Przewód ze złączem żeńskim M12, 5-pinowym
 • Bezpieczne połączenie szeregowe: Bezpośrednio (bez diagnostyki)
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Zamki bezpieczeństwa z ryglowaniem
i200 Lock
 • Zasada blokowania: Power to lock
 • Siła trzymająca FZh: 2.000 N
 • Typ przyłącza – szczegóły: Dławik kablowy, 3 x M20
 • Bezpieczne połączenie szeregowe: Brak, tylko pojedyncze okablowanie (z diagnostyką)
 • Liczba zestyków rozwiernych o działaniu wymuszonym do monitorowania zastawki: 1
 • Liczba zestyków zwiernych do monitorowania zastawki: 1
 • Liczba zestyków rozwiernych o działaniu wymuszonym do monitorowania drzwi: 2
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Mechaniczne rygle do wyłączników bezpieczeństwa
MB1
 • Przycisk odblokowujący/mechanizm blokujący zgodny z ANSI: tak
 • Odblokowanie ewakuacyjne: tak
 • Płyta ramy z funkcją zatrzasku: nie
 • Przeznaczone do: Urządzenie ryglujące bezpieczeństwa TR110 Lock (z aktuatorem TR110-XAS)
 • Zakres dostawy: Rygiel do drzwi, długa płyta ramy, adapter do montażu aktuatora (MB1-BRNC, MB1-BRLK), śruby zabezpieczające do instalacji dowolnych adapterów, instrukcja montażu, odblokowanie ewakuacyjne
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Mechaniczne rygle do wyłączników bezpieczeństwa
MB1
 • Przycisk odblokowujący/mechanizm blokujący zgodny z ANSI: nie
 • Odblokowanie ewakuacyjne: nie
 • Płyta ramy z funkcją zatrzasku: nie
 • Przeznaczone do: Urządzenia ryglujące bezpieczeństwa i10 Lock (z aktuatorem iE10-S4), i110 Lock (z aktuatorem iE15-S1), TR110 Lock (z aktuatorem TR110-XAS)
 • Zakres dostawy: Rygiel do drzwi, długa płyta ramy, adapter do montażu aktuatora (MB1-BRNC, MB1-BRLK), śruby zabezpieczające do instalacji dowolnych adapterów, instrukcja montażu
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.

Wynik 1 - 8 z 318

Zalety

Zadania bezpieczeństwa, które rozwiązują wyłączniki bezpieczeństwa

Wyłączniki bezpieczeństwa są niezbędne wszędzie tam, gdzie wymagane jest bezpieczeństwo człowieka i maszyny. Służą do zabezpieczenia osłon ruchomych, rejestrowania niebezpiecznych ruchów i funkcji bezpiecznego zatrzymania urządzenia. Różne zadania związane z bezpieczeństwem wymagają różnych wyłączników bezpieczeństwa: elektromechanicznych i bezdotykowych, urządzeń ryglujących bezpieczeństwa oraz zabezpieczających urządzeń sterujących.

Optymalne zabezpieczenie przed manipulacją dzięki technologii RFID

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób norma EN ISO 14119 definiuje środki do ochrony przed manipulacją, które zależą od rodzaju oraz kodowania urządzenia blokującego. Aby uniknąć sytuacji krytycznych, które powstają w przypadku każdej próby manipulacji przy wbudowanych w maszyny urządzeniach ochronnych, stosowana jest technologia RFID. W ten sposób eliminowane są pracochłonne działania związane z konstrukcją maszyn.
Bardzo wysoka ochrona przed manipulacją

Za pomocą każdorazowo odpowiedniego wariantu wyłącznika bezpieczeństwa z technologią RFID uzyskiwane są różne stopnie kodowania. W przypadku kodowania uniwersalnego akceptowane są wszystkie aktuatory, w przypadku kodowania jednoznacznego i permanentnego akceptowany jest tylko przyuczony uprzednio aktuator, a tym samym osiągany jest wyższy stopień kodowania.

Polecany produkt – STR1

Polecany produkt – TR110 Lock

Polecany produkt – MLP1

Urządzenia ryglujące bezpieczeństwa i bezdotykowe wyłączniki bezpieczeństwa z technologią RFID

Wysoki poziom zabezpieczenia przed manipulacją jest uzyskiwany za pomocą jednoznacznego lub permanentnego kodowania wyłącznika bezpieczeństwa. Producenci maszyn mogą w związku z tym zrezygnować z dodatkowych środków montażowych. Można zrezygnować z nakładów pracy związanych z zakrytym montażem wyłącznika bezpieczeństwa, montażem poza zasięgiem pracownika lub też dodatkowego urządzenia ryglującego w celu zapewnienia kontroli prawidłowości – co przyczynia się do obniżenia kosztów.

Polecany produkt – STR1

Polecany produkt – TR110 Lock

Bezdotykowe czujniki bezpieczeństwa – inteligentne rozwiązania, odporne na zużycie i niewymagające konserwacji

Bezdotykowe czujniki bezpieczeństwa sprawdzają się w urządzeniach ochronnych, w przypadku których problematycznie jest prowadzenie precyzyjne. Są one odporne na zużycie i łatwe w eksploatacji, w związku z czym odznaczają się dużą żywotnością. Ponadto są odporne na udary i drgania oraz oferują wysoki poziom ochrony przed manipulacją. Oferta obejmuje trzy grupy produktów: czujniki magnetyczne, czujniki RFID i czujniki indukcyjne. Każdy typ czujnika jest dostępny w wersji prostopadłościennej i cylindrycznej.

Zadania bezdotykowych czujników bezpieczeństwa

Bezpieczne monitorowanie pozycji

Indukcyjne wyłączniki bezpieczeństwa zapewniają proste i bezpieczne monitorowanie pozycji oraz obszaru. Monitorują one przy tym poruszające się części maszyn.

Wyłączniki bezpieczeństwa działają w sposób całkowicie wykluczający zużycie, bez specjalnych aktuatorów; podstawą ich zasady działania jest to, że muszą zarejestrować jedynie metalowy obiekt. Może to być przy tym np. metalowa część maszyny, którą wyłącznik bezpieczeństwa rejestruje dokładnie wtedy, gdy znajduje się ona w zdefiniowanej uprzednio pozycji. Różnorodność wariantów umożliwia montaż we wszystkich rodzajach maszyn.

Polecany produkt – IME2S

Bezpieczne zabezpieczenie dostępu

Maszyny i linie produkcyjne są wyposażone w drzwi i klapy, które wymagają zabezpieczenia. Optymalne zabezpieczenie dostępu odbywa się na przykład za pomocą bezkontaktowych czujników bezpieczeństwa, które oferują wysoki poziom tolerancji wobec przemieszczenia drzwi. Magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa oraz wyłączniki bezpieczeństwa RFID działają w sposób niepowodujący zużycia i niewymagający konserwacji, a także oferują wysoki poziom ochrony przed manipulacją.

Polecany produkt – STR1

Urządzenia ryglujące bezpieczeństwa zapobiegają niekontrolowanej ingerencji

Urządzenia ryglujące bezpieczeństwa niezawodnie blokują urządzenia ochronne i uniemożliwiają dostęp do stref zabezpieczonych przez urządzenia ochronne. Urządzenia ryglujące bezpieczeństwa uniemożliwiają otwarcie urządzeń ochronnych przez ludzi tak długo, aż niebezpieczne stany – takie jak ruchy bezwładne maszyn – lub niebezpieczne procesy maszyn, których nie można przerwać, zostaną zakończone.

Warianty urządzenia ryglującego bezpieczeństwa

Elektromechaniczne urządzenia ryglujące stanowią sprawdzone rozwiązanie w przypadku aplikacji, które wymagają dużej i niezawodnej siły ryglowania, a przy tym nie stawiają wysokich wymagań co do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa lub też ochrony przed manipulacją.

Polecany produkt – i10 Lock

Urządzenie ryglujące bezpieczeństwa to wydajne rozwiązanie w przypadku aplikacji, które oprócz funkcji bezpieczeństwa wymagają również ochrony procesów. Urządzenie ryglujące bezpieczeństwa zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa podczas monitorowania drzwi. Dzięki silnemu elektromagnesowi drzwi ochronne pozostają zamknięte, a proces produkcyjny nie jest przerywany.

Polecany produkt – MLP1

Urządzenia ryglujące z monitorowaniem RFID łączą w sobie wysoką i niezawodną siłę ryglowania z wysokim poziomem bezpieczeństwa technologii RFID – co oznacza poziom zapewnienia bezpieczeństwa e oraz wysoką ochronę przed manipulacją.

Polecany produkt – TR110 Lock

Połączenie w sieć urządzeń ochronnych za pośrednictwem bezpiecznej kaskady czujników

Różne obszary maszyn wymagają różnych urządzeń ochronnych. Wszystkie one mają przy tym ten sam cel: zapewnić w przypadku zagrożenia lub usterki bezpieczne zatrzymanie maszyny. Wraz z rosnącą złożonością wzrastają również wymagania dotyczące integracji czujników bezpieczeństwa w maszynie. Duże wyzwanie stanowi to, aby również połączyć bezpiecznie ze sobą wszystkie czujniki bezpieczeństwa. Rozwiązanie firmy SICK: połączenie za pośrednictwem bezpiecznej kaskady czujników.

Warianty bezpiecznej kaskady czujników

Sztywne okablowanie czujników

Jeśli używana jest tylko niewielka liczba czujników, a stawiane im wymagania niewysokie, jak na przykład w przypadku rzadkiego uruchamiania, czujniki można połączyć ze sobą za pomocą styków bezpotencjałowych przy użyciu stałego okablowania w połączeniu szeregowym, co jest po prostu ekonomiczne.

Polecany produkt – RE1

Bezpieczna kaskada czujników w szafie sterowniczej

Jeśli zachodzi potrzebna zaoszczędzenia za pomocą połączenia szeregowego na wejściach bezpieczeństwa bez rezygnowania przy tym z diagnostyki, odpowiednim rozwiązaniem jest połączenie szeregowe wyłączników bezpieczeństwa w szafie sterowniczej. Wyjścia sygnalizacyjne można podłączyć pojedynczo, oceniając wspólnie wyjścia półprzewodnikowe.

Polecany produkt – STR1

Łatwe połączenie szeregowe z trójnikiem

Połączenie szeregowe z trójnikiem to rozwiązanie dla czujników z wyjściami półprzewodnikowymi. Zapewnia ono bardzo wysokie bezpieczeństwo oraz łatwe okablowanie za pomocą złączy wtykowych M12 i wtyków typu T.

Polecany produkt – STR1

Elastyczne połączenie szeregowe z Flexi Loop

Elastyczne rozwiązanie, zapewniające bezpieczną kaskadę czujników z maksymalnie 32 czujnikami bezpieczeństwa, stanowi Flexi Loop – dzięki monitoringowi jednostkowemu aż do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa e. Szczegółowa diagnostyka umożliwia natomiast szybkie usuwanie błędów. Okablowanie jest wykonywane w prosty sposób za pośrednictwem elementów przyłączeniowych M12.

Polecany produkt – Flexi Loop

Pliki do pobrania