Ultradźwiękowe przepływomierze gazu
FLOWSIC200

Przepływomierz powietrza w tunelach do pracy długotrwałej

Twoje korzyści

 • Reprezentatywny pomiar na całej szerokości tunelu
 • Bardzo wiarygodny pomiar, w porównaniu z punktowymi metodami pomiarowymi
 • Dokładny pomiar także przy bardzo małych prędkościach przepływu
 • Długie okresy międzyprzeglądowe, nawet do 5 lat
 • Niskie koszty eksploatacji dzięki niezawodnej pracy i małemu zapotrzebowaniu na konserwację
 • Maksymalne zredukowanie przestojów urządzeń, a tym samym duża dostępność danych pomiarowych

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.
Zgodnie z art. 2 (4) produkt ten nie jest objęty zakresem obowiązywania dyrektywy RoHS 2011/65/WE oraz nie jest przeznaczony do zastosowania w produktach objętych zakresem obowiązywania tej dyrektywy. Więcej informacji można znaleźć w Informacjach o produkcie.

Przegląd

Przepływomierz powietrza w tunelach do pracy długotrwałej

FLOWSIC200 służy do bezkontaktowego i dokładnego pomiaru prędkości oraz kierunku przepływu w tunelach i w kanałach odpowietrzających. Ultradźwiękowa metoda pomiaru dostarcza wartość średnią prędkości na całej szerokości tunelu. Jeżeli przepływ powietrza zależy od warunków klimatycznych lub warunków ruchu, przyrząd pomiarowy jest niezbędny do zapewnienia efektywnego i ekonomicznego sterowania przewietrzaniem tunelu.

Także w przypadku pożarów w tunelu nie można dzisiaj zrezygnować z niezawodnego, dokładnego i reprezentatywnego pomiaru prędkości i kierunku przepływu powietrza na całej szerokości tunelu. Tylko w taki sposób można zmierzyć rozprzestrzenianie się dymu i uzyskać niezbędne informacje do optymalnego sterowania wentylacją.

Przegląd
 • Możliwe bardzo długie odległości pomiarowe
 • Pomiar bezkontaktowy
 • Bardzo wytrzymałe podzespoły wykonane z tytanu, stali nierdzewnej lub odlewów ciśnieniowych
 • Wersje do tuneli o bardzo korozyjnej atmosferze
 • Wykrywanie kierunku przepływu
 • Brak części ruchomych

Zalety

Niezawodna wentylacja w tunelu – nawet w przypadku pożaru

Urządzenie FLOWSIC200 niezawodnie i dokładnie mierzy przepływ powietrza w tunelach drogowych lub kolejowych. FLOWSIC200 służy do sterowania systemami wentylacyjnymi w tunelach oraz zapewnienia odpowiedniej, długookresowej wentylacji tunelu. Ze względu na niezawodną technologię ultradźwiękową urządzenia FLOWSIC200, różnice gęstości i wahania temperatury powietrza w tunelu nie mają wpływu na wynik pomiaru. Funkcja pomiaru urządzenia FLOWSIC200 jest zapewniona nawet wtedy, gdy w wyniku pożaru w tunelu dynamika przepływu ulega całkowitej zmianie w bardzo krótkim czasie. W testach ogniowych przeprowadzonych przez firmę FVT (Forschungsgesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik mbH (FVT mbH)) z Austrii, można było wykazać podczas pożaru pełne działanie bez żadnych ograniczeń.

Monitorowanie prędkości przepływu powietrza w tunelach drogowych i kolejowych jest podstawowym elementem urządzeń wentylacyjnych w systemach tunelowych. Pomiar przepływu powietrza podlega surowym wymaganiom. Nawet przy różnym natężeniu ruchu zastosowana technika pomiarowa musi niezawodnie i dokładnie rejestrować przepływ w przekroju poprzecznym tunelu. Aby uniknąć przerw w ruchu drogowym, prace konserwacyjne przy urządzeniach pomiarowych należy ograniczyć do minimum.

W przypadku pożaru w tunelu, warunki pomiarowe całkowicie się zmieniają. W bardzo krótkim czasie powstaje intensywny dym. Skład gazu ulega znacznym zmianom. W strefie pożaru temperatura bardzo szybko wzrasta. Sytuacja termodynamiczna powoduje dużą zmianę dynamiki przepływu u źródła pożaru. FLOWSIC200 działa niezawodnie nawet w tych ekstremalnych warunkach – przesyłanie sygnału dźwiękowego jest zawsze zapewnione dzięki zintegrowanemu automatycznemu wzmocnieniu sygnału.

Wytrzymały, niezawodny, wydajny.

Instalacje tunelowe, takie jak wentylatory lub oświetlenie, nie mają wpływu na wynik pomiaru.
Test działania podczas testów pożarowych tuneli w sieci tuneli Klaus na autostradzie A9 w Górnej Austrii

Urządzenie FLOWSIC200 charakteryzuje się ponadprzeciętną wydajnością i trwałością nawet w trudnych warunkach pomiarowych.

PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA W TUNELACH DO PRACY DŁUGOTRWAŁEJ

FLOWSIC200 składa się z czujników ultradźwiękowych i modułu sterującego MCU. SICK oferuje to urządzenie w trzech różnych wersjach do tuneli o szerokości do 35 m. Dzięki wytrzymałym elementom ze stali nierdzewnej lub aluminium odlewanego ciśnieniowo, FLOWSIC200 ma przewagę nad konwencjonalnymi urządzeniami pomiarowymi z tworzywa sztucznego w przypadku pożaru.

Moduł sterujący MCU służy do wprowadzania i wyprowadzania sygnałów i umożliwia łatwe podłączenie urządzenia FLOWSIC200 do nadrzędnych systemów sterowania procesami. W tym celu dostępne są różne interfejsy, które mogą być opcjonalnie rozszerzane w zależności od potrzeb. Cykl kontroli okresowo sprawdza funkcje urządzenia w pełni automatycznie. Dodatkowo, zintegrowana funkcja autodiagnostyki stale monitoruje wszystkie ważne parametry funkcji.

Kompaktowy i intuicyjny.

Zasada działania urządzenia FLOWSIC200
Niezawodne przesyłanie sygnału dzięki w pełni automatycznej regulacji wzmocnienia

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI DZIĘKI NIEZAWODNEJ PRACY I OKRESOWYM PRZEGLĄDOM KONSERWACYJNYM DO 5 LAT.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
 • Przegląd danych technicznych

  Przegląd danych technicznych

  Zasada pomiaruPomiar różnicy czasu przejścia fali ultradźwiękowej
  Zgodność

  RABT 2006

  ASTRA – „Dyrektywa – wentylacja tuneli drogowych” (2008)

  RVS 09.02.22

  Stopień ochrony

  Moduły nadawczo-odbiorcze: IP66

  Moduł sterujący MCU: IP65

  USB
  FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET
  Szeregowy
  Rodzaj wbudowaniaRS-232
  RS-485
  FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET
  Wewnętrzna magistrala systemowa
  Modbus
  UwagaOpcja
  Rodzaj wbudowaniaRTU RS-485
  Ethernet
  UwagaOpcja
  PROFIBUS DP
  UwagaOpcja
  HART
  UwagaOpcja
  Funkcje diagnostyczneWewnętrzny test punktu zerowego i punktu odniesienia
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania