Ultradźwiękowe przepływomierze gazu
FLOWSIC100

Urządzenie do pomiaru przepływu strumienia objętości dla celów ciągłego monitoringu emisji

Twoje korzyści

 • Niezawodny pomiar przepływu w kanałach o małej do bardzo dużej średnicy
 • Wysoka trwałość urządzenia
 • W przypadku stosowania w temperaturach gazu do 260°C przepłukiwanie powietrzem nie jest wymagane
 • Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji
 • Dokładny pomiar także w trudnych warunkach
 • Pomiar bez spadku ciśnienia i bez wpływu na proces
 • Wygodna obsługa za pośrednictwem oprogramowania SOPAS ET
 • Niezawodne monitorowanie wydajności dzięki zaawansowanej diagnostyce

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.
Zgodnie z art. 2 (4) produkt ten nie jest objęty zakresem obowiązywania dyrektywy RoHS 2011/65/WE oraz nie jest przeznaczony do zastosowania w produktach objętych zakresem obowiązywania tej dyrektywy. Więcej informacji można znaleźć w Informacjach o produkcie.

Przegląd

Urządzenie do pomiaru przepływu strumienia objętości dla celów ciągłego monitoringu emisji

Rodzina produktów FLOWSIC100 została zaprojektowana dla monitoringu emisji. Wersje „H” dedykowane są do kanałów o dużej średnicy i pracy w warunkach wysokiego zapylenia, wersje „M” stanowią optymalne rozwiązanie dla kanałów o średniej średnicy. W wersji Sondy „PR” oba przetworniki ultradźwiękowe są zamontowane na jednym module nadawczo-odbiorczym (sonda pomiarowa) ze stałym odcinkiem pomiarowym. Wersje urządzenia „-AC” wyposażone są w innowacyjne chłodzenie wewnętrzne do stosowania w temperaturach do 450°C. Przepłukiwane wersje urządzenia „Px” stosuje się w gazach o dużej zawartości lepkiego lub wilgotnego pyłu.

Wytrzymałe, tytanowe przetworniki należą do standardowego wyposażenia i nadają się do eksploatacji w trudnych warunkach. System pomiarowy składa się z 2 sond nadawczo-odbiorczych lub jednej sondy pomiarowej i jednego modułu sterującego MCU. MCU służy do wprowadzania i wyprowadzania sygnałów, do przeliczania z uwzględnieniem wielkości odniesienia (normalizacja) oraz do wygodnej obsługi za pośrednictwem wyświetlacza LCD.

Przegląd
 • Wytrzymałe przetworniki tytanowe zapewniają wysoką trwałość urządzenia
 • Materiał odporny na korozję do stosowania w agresywnych gazach (opcja)
 • W wersjach H, M i S pomiar na całej średnicy kanału
 • Wersja z sondą pomiarową PR dla obniżenia kosztów, jednostronny montaż na kanale
 • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Zalety

Niezawodne i dokładne monitorowanie emisji – zgodnie z wymogami prawnymi

Monitorowanie emisji gazowych w instalacjach podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia jest ważnym elementem ochrony środowiska. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej i niezawodnej technologii pomiaru emisji można rejestrować emisje zanieczyszczeń w trybie ciągłym i przestrzegać wartości granicznych. Stosowana technologia pomiarowa musi spełniać minimalne wymagania norm międzynarodowych (np. EN 15267 i Specyfikacja Techniczna 6 EPA) oraz posiadać badanie typu WE. Mierniki strumienia objętości FLOWSIC100 firmy SICK spełniają wszystkie te wymagania – łączą w sobie zalety nowoczesnych pomiarów ultradźwiękowych z ponadprzeciętną trwałością i minimalną konserwacją.


Warianty urządzenia FLOWSIC100

FLOWSIC100 H

Ze względu na wysoki poziom mocy akustycznej jest to optymalne rozwiązanie do dużych kominów o średnicy od 3 do 13 m.

Nadaje się do zastosowań o wysokim zapyleniu

FLOWSIC100 M Średni poziom mocy akustycznej czyni go idealnym rozwiązaniem dla mniejszych kominów o średnicy do 3,5 m
FLOWSIC100 PR Optymalne rozwiązanie dla instalacji jednostronnej dla kominów o średnicy 1 m i większej

Dokładnie, niezawodnie, konsekwentnie.

Łatwa instalacja w kanale pomiarowym
SOPAS ET – łatwa parametryzacja, konfiguracja i autodiagnostyka oraz wszechstronne wsparcie techniczne
Minimalna konserwacja wynikająca z braku ruchomych części

Łatwa instalacja, w pełni automatyczny system samokontroli i niskie koszty konserwacji – optymalne rozwiązanie dla wymagających pomiarów emisji.

Spójne wyniki pomiarów nawet w ekstremalnych warunkach

Wahania składu gazu, ciśnienia, temperatury i wilgotności nie mają wpływu na wynik pomiaru. Pomiar jest wykonywany w sposób ciągły na całej średnicy kanału i zapewnia reprezentatywne wyniki. W pełni automatyczna regulacja wzmocnienia urządzenia FLOWSIC100 zapewnia przesyłanie sygnału. Wykorzystując cykl sterowania zintegrowany z FLOWSIC100, przyrząd okresowo sprawdza swoje funkcje. Zintegrowana funkcja autodiagnostyki stale monitoruje wszystkie ważne parametry funkcji. Niedopuszczalne odchylenia, które mogą mieć wpływ na wynik pomiaru, wyzwalają komunikaty ostrzegawcze.

Wydajność i precyzyjność.

Pomiary Plug-and-play bez powietrza przepłukującego od –40°C do +260°C.
Innowacyjne, zintegrowane chłodzenie dla bardzo wysokich temperatur gazu do +450°C.

NIEZAWODNY POMIAR EMISJI – ZGODNY Z WYMOGAMI PRAWNYMI

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
 • Przegląd danych technicznych

  Przegląd danych technicznych

  Wielkości pomiaroweStrumień objętości w warunkach roboczych, Przepływ objętościowy w warunkach normalnych, Prędkość gazu, Prędkość dźwięku, Temperatura gazu
  Zasada pomiaruPomiar różnicy czasu przejścia fali ultradźwiękowej
  Temperatura gazu–40 °C ... +450 °C
  W zależności od wersji urządzenia
  Ciśnienie robocze–100 hPa ... 100 hPa
  Średnica nominalna rury0,15 m ... 13 m
  W zależności od wersji urządzenia
  Zgodność

  2001/80/WE (13. BImSchV)

  2000/76/WE (17. BImSchV)

  27. BImSchV

  30. BImSchV

  TA-Luft

  EN 15267

  EN 14181

  EN 16911-2

  MCERTS

  GOST

  USB
  FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET
  Szeregowy
  Rodzaj wbudowaniaRS-232
  RS-485
  FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET
  Wewnętrzna magistrala systemowa
  Ethernet
  Rodzaj wbudowaniaZa pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu
  Modbus
  Rodzaj wbudowaniaASCII RS-485 (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu)
  RTU RS-485 (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu)
  TCP (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu)
  PROFIBUS DP
  Rodzaj wbudowaniaZa pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu
  Funkcje diagnostyczne

  Automatyczny cykl kontroli punktu zerowego i punktu odniesienia

  Rozszerzona diagnostyka urządzenia za pośrednictwem oprogramowania SOPAS ET

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania