Ultradźwiękowe przepływomierze gazu
FLOWSIC100 Flare-XT

Niezawodny pomiar przepływu gazu w pochodniach w instalacjach wydobycia ropy i gazu, rafineriach i zakładach chemicznych.

Twoje korzyści

 • Uwzględnienie różnych norm i wytycznych dotyczących pomiaru gazu spalanego w pochodni
 • Maksymalna dostępność eksploatacyjna instalacji
 • Czujniki ultradźwiękowe, moduł interfejsu, rura pomiarowa z jednego źródła odniesienia, a także usługi dostępne na całym świecie
 • Kompatybilność z aktualnymi i przyszłymi architekturami komunikacyjnymi
 • Niezależna konserwacja dzięki kontrolę dostosowanej do potrzeb i wsparcie firmy SICK na żądanie
 • Łatwa wymiana istniejących systemów pomiarowych, przy czym dostępne są odpowiednie rozwiązania w zakresie doposażenia lub modernizacji

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.
Zgodnie z art. 2 (4) produkt ten nie jest objęty zakresem obowiązywania dyrektywy RoHS 2011/65/WE oraz nie jest przeznaczony do zastosowania w produktach objętych zakresem obowiązywania tej dyrektywy. Więcej informacji można znaleźć w Informacjach o produkcie.

Przegląd

Niezawodny pomiar przepływu gazu w pochodniach w instalacjach wydobycia ropy i gazu, rafineriach i zakładach chemicznych.

Precyzyjne, wytrzymałe i niezawodne urządzenie do pomiaru przepływu gazu do pochodni lub procesów spalania: nasz przepływomierz opiera się na pomiarze przepływu gazu przy użyciu ultradźwięków. Pomiar o wysokiej rozdzielczości oraz innowacyjna konstrukcja czujnika zostały stworzone z myślą o efektywnym zastosowaniu w rafineriach ropy naftowej, instalacjach przetwarzaniu gazu ziemnego lub przybrzeżnych i lądowych instalacjach wydobycia ropy i gazu. Obszar zastosowań czujnika przepływu gazu obejmuje kilka ważnych zadań: kontrolę i monitorowanie emisji, wykrywanie wycieków gazu, pomiar przepływu pary, monitorowanie strat gazu, monitorowanie wtrysku pary podczas spalania gazu pochodniowego oraz optymalizację procesów i monitorowanie stanu. Miernik przepływu gazu mierzy takie wartości, jak prędkość gazu, temperatura gazu, objętość i masa gazu, przepływ masowy, masa cząsteczkowa, przepływ objętościowy i prędkość dźwięku. FLOWSIC100 Flare-XT został ponadto zaprojektowany z myślą o wyzwaniach dnia dzisiejszego i jutra: z inteligentnym monitorowaniem urządzeń, które umożliwia również konserwację prewencyjną.

Przegląd
 • Dostępność pomiarów w każdych warunkach pracy, przy dużych prędkościach i zmieniających się składach gazu
 • Intuicyjne oprogramowanie obsługowe FLOWgateTM
 • I-diagnosticsTM do samokontroli, łatwego sprawdzania i konserwacji całego systemu na podstawie stanu
 • Rozwiązania umożliwiające przezbrojenie istniejących systemów pomiarowych

Zalety

Ultradźwiękowy pomiar przepływu gazu w pochodniach

FLOWSIC100 Flare-XT wyróżnia się wyjątkową konstrukcją czujnika, zoptymalizowaną pod względem przepływu, która umożliwia niezawodny pomiar i monitorowanie przepływu gazu przy ekstremalnie dużych prędkościach i zmieniającym się składzie gazów. Solidna konstrukcja zapewnia stałą dostępność pomiarów nawet w niesprzyjających warunkach. FLOWSIC100 Flare-XT uwzględnia różne światowe standardy i nadaje się do stosowania zarówno w nowych, jak również istniejących instalacjach. Dane pomiarowe i diagnostyczne można łatwo wizualizować za pomocą FLOWgateTM. Dzięki inteligentnej funkcji i-diagnosticsTM system jest w stanie samodzielnie monitorować i samodzielnie zgłaszać potrzebę konserwacji.


Pomiar przepływu za pomocą ultradźwiękowego pomiaru różnicowego czasu przebiegu:

Dzięki czujnikom o wysokiej rozdzielczości najnowocześniejsza elektronika wykrywa z najwyższą precyzją nawet bardzo małe różnice w czasie przebiegu.

Pomiar przepływu za pomocą ultradźwiękowego pomiaru różnicowego czasu przebiegu:

Innowacyjny, zoptymalizowany pod względem przepływu kontur czujnika zapewnia optymalne wyniki pomiarów nawet przy bardzo dużych prędkościach gazu.

Pomiar przepływu za pomocą technologii ASC:

Jeśli sygnał zostanie „zdmuchnięty” z powodu ekstremalnej prędkości gazu, opatentowany algorytm technologii ASC zapewnia nieprzerwany pomiar.

Precyzyjny pomiar gazu spalanego w pochodni w instalacjach przemysłu gazowego na lądzie i morzu oraz w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Bardzo dokładne dane, nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak prędkość gazu od niemal zerowej do 120 m/s, szybkie zmiany prędkości i skomplikowane składy gazu.
Innowacyjna technologia ASC zwiększa maksymalny możliwy zakres przepływu w FLOWSIC100 Flare-XT nawet o 30%.

Precyzyjny pomiar gazu spalanego w pochodni umożliwia dokładne monitorowanie emisji gazów z pochodni

Wydajny. Niezawodny. Wytrzymały.

FLOWSIC100 Flare-XT jest dostępny w trzech różnych wersjach. Wszystkie wersje są dostępne jako jedno- lub dwuścieżkowy system pomiarowy. Niezależnie od konfiguracji ścieżki system jest dostępny zarówno w wersji Cross Duct, jak również w wersji lancy z indywidualnymi dyszami. Wersja z lancą nadaje się do montażu jednostronnego oszczędzającego miejsce i wymaga minimalnych nakładów instalacyjnych. Wersja dwuścieżkowa cechuje się wysoką dokładnością pomiaru nawet w trudnych warunkach związanych z przepływem.

Za pomocą odpowiedniego przyrządu można łatwo i szybko wymienić czujnik podczas pracy systemu. Moduł interfejsów o wysokiej wydajności umożliwia łatwe podłączanie do wielu różnych systemów sterowania i sieci za pośrednictwem wielu interfejsów.

Moduł interfejsów przetwarza przychodzące sygnały i oblicza parametry, takie jak masa cząsteczkowa, przepływ masowy i objętość gazu, a także znormalizowane wartości odniesienia.


Instrument pochodni

Warunki użytkowania u klientów:

 • Spawana lub niespecyficzna geometria rury pomiarowej
 • Nieznane lub znane warunki stosowania


Zalety:

 • Łatwa modernizacja istniejących przewodów rurowych


Standardowy zakres dostawy:

 • Czujniki + moduł interfejsów
 • Certyfikacja produktów i materiałówOpcjonalny zakres dostawy:

 • Ocena wydajności
 • Dokumentacja wg specyfikacji klienta
 • Szkolenia serwisowe dla klientów
 • I-diagnosticsTM


Odpowiednie wyposażenie instalacyjne:

 • Króciec do przyspawania
 • Narzędzie do instalacji króćca
 • Zawory kulowe
 • Opcjonalnie: ochrona przed pogodą i słońcem1 Niebieskie części: zakres dostawy firmy SICK

Miernik pochodni

 • Z opcjonalną kalibracją na sucho lub
 • Z kalibracją przepływu


Warunki użytkowania u klientów:

 • Rura pomiarowa z kołnierzem firmy SICK
 • Znane warunki użytkowania


Zalety:

 • Łatwa instalacja bez spawania


Standardowy zakres dostawy:

 • W pełni zmontowany gazomierz pochodni
 • Certyfikacja produktów i materiałów
 • Ocena wydajności


Opcjonalny zakres dostawy:

 • Dokumentacja wg specyfikacji klienta
 • Szkolenia serwisowe dla klientów
 • I-diagnosticsTMOdpowiednie wyposażenie instalacyjne:

 • Zawory kulowe
 • Opcjonalnie: ochrona przed pogodą i słońcem1 Niebieskie części: zakres dostawy firmy SICK

2 Szare części: licznik referencyjny

Wyposażony na każdą sytuację dzięki wiodącej technologii ultradźwiękowej

Solidny przetwornik wykonany z tytanu – konstrukcja zoptymalizowana pod kątem przepływu minimalizuje turbulencje i wynikający z nich dryft sygnału.
Dzięki cyfrowej komunikacji odpornej na zakłócenia moduł interfejsów może być zainstalowany w odległości do 1000 m od miejsca pomiaru. Tym samym nie jest już konieczne zastosowanie hermetycznego, odpornego na ciśnienie i drogiego modułu sterującego.
FLOWSIC100 Flare-XT można bardzo łatwo zintegrować z istniejącymi instalacjami. System jest przy tym w pełni kompatybilny z istniejącymi instalacjami FLOWSIC100 Flare. Interfejsy są kompatybilne z istniejącą i przyszłą infrastrukturą.

Wydajna technologia czujników ultradźwiękowych zapewnia niezawodne dane podczas pomiaru gazu spalanego w pochodni nawet w ekstremalnych warunkach

Inteligentny monitoring urządzeń i konserwacja prewencyjna

Funkcja i-diagnosticsTM inteligentnie łączy oprogramowanie i oprogramowanie wbudowane – samokontrolujący się system dostarcza cennych danych na temat stanu urządzenia i pokazuje wszystkie zmiany. Błędy w aplikacji są natychmiast wykrywane i dokumentowane – czasochłonne wyszukiwanie błędów nie jest już konieczne. W razie potrzeby system samoczynnie się kontroluje i rejestruje bieżący status. Użytkownicy mają więc możliwość tworzenia dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań w zakresie emisji.

Łatwa konserwacja. Weryfikacja za pomocą jednego kliknięcia. Autodiagnostyka.

Konserwacja prewencyjna

Elastyczne okresy międzyobsługowe. System stale monitoruje parametry wydajności i wykorzystuje te dane do sporządzania wiarygodnych prognoz i zaleceń dotyczących konserwacji.

Raport weryfikacyjny za pomocą jednego kliknięcia

Aby wygenerować kompletne potwierdzenie działania, wystarczy jedno kliknięcie. Ułatwia to zapewnienie i udokumentowanie przestrzegania wymogów prawnych.

Autodiagnostyka

Intuicyjne oprogramowanie FLOWgateTM ułatwia obsługę danych pomiarowych, diagnostycznych i danych urządzenia, umożliwiając tym samym szybką i nieskomplikowaną analizę systemu.

Automatyczne monitorowanie systemu i diagnostyka błędów znacznie zmniejszają częstotliwość konserwacji, a tym samym koszty utrzymania.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
 • Przegląd danych technicznych

  Przegląd danych technicznych

  Wielkości pomiarowePrzepływ masowy, Przepływ objętościowy w warunkach normalnych, Strumień objętości w warunkach roboczych, Masa molekularna, Objętość i masa gazu, Prędkość gazu, Prędkość dźwięku
  Ethernet
  Rodzaj wbudowaniaModbus TCP/IP
  FunkcjaInterfejs klienta, Interfejs serwisowy
  Interfejs optyczny
  UwagaIR, wg IEC 62056-21
  FunkcjaInterfejs serwisowy
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania