Kontakt
Opinia

Optymalizacja kontroli ruchu

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z budową, zasadą działania i wykorzystaniem enkoderów, czujników nachylenia i modułów sprzężenia zwrotnego.
 
Czas trwania szkolenia: 2 dni
Minimalna ilość uczestników: 2
Maksymalna ilość uczestników: 4
Sugerowana cena: 1800 PLN netto/os.
Miejsce szkolenia: Biuro SICK Warszawa 
Osoba prowadząca: Dominik Lesiński

 

Dzień 1  

Enkodery inkrementalne - Część 1

Budowa; zasada działania; montaż mechaniczny; podłączenie elektryczne; przedstawienie oferty enkoderów inkrementalnych; pomiar prędkości

10.00 - 13.00
Przerwa obiadowa13.00 - 13.30

Enkodery inkrementalne - Część 2

Wersje programowalne; ćwiczenia praktyczne; pomiar drogi.

13.30 - 14.45

Enkodery inkrementalne - Część 3

Jak dobrać enkoder - 7 kroków - przykłady aplikacji. Prawidłowy dobór typu enkodera w zależności od aplikacji.

15.00 -16.00

Enkodery absolutne - Część 1

Budowa i zasada działania enkodera absolutnego; przedstawienie oferty enkoderów absolutnych SICK; enkoder z interfejsem SSI.

16.00 - 17.00
Dzień 2  

Enkodery absolutne - Część 2

Enkoder z interfejsem Profinet - konfiguracja w S7-1200/TIA Portal.

Enkoder z Ethernet IP – webserver.

Enkoder z wyjściem analogowym.

9.00 - 11.00
Przerwa kawowa 11.00 - 11.30
Przedstawienie oferty; pomiar drogi enkoderem z wykorzystaniem enkodera linkowego i liniowego.11.30 - 13.00
Przerwa obiadowa 13.30 - 14.00
Inklinometry - czujniki kąta nachylenia 14.00 - 14.45
Enkoder bezpieczeństwa 14.45 - 15.15

Moduły sprzężenia zwrotnego.

Zasada działania, oferta; programator PGT-11.

15.15 – 16.00

 

TOP