Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®
sHub®

Koncentrator czujników do inteligentnych serwomotorów, które informują o konieczności konserwacji

Twoje korzyści

 • Dzięki rejestrowaniu dodatkowych danych z czujników spełnione są tu wymagania Przemysłu 4.0, takie jak kontrola warunków i konserwacja prewencyjna
 • Niezawodne monitorowanie stanu i ukierunkowana konserwacja zwiększają dostępność eksploatacyjną maszyn
 • Istniejąca już infrastruktura HIPERFACE DSL® w serworegulatorach ogranicza nakłady na programowanie do minimum
 • Zsynchronizowane czasowo rejestrowanie danych o położeniu i drganiach zwiększa dokładność prognozowania czasu awarii elementu
 • Dodatkowe okablowanie nie jest tu konieczne

Przegląd

Koncentrator czujników do inteligentnych serwomotorów, które informują o konieczności konserwacji

Za pomocą koncentratora czujników sHub® można wykorzystać serwomotory jako źródło danych do monitorowania stanu i konserwacji prewencyjnej maszyny. Dane są zbierane w napędzie i przesyłane do sterownika za pomocą protokołu HIPERFACE DSL®. Monitorowanie odbywa się w czasie rzeczywistym. Dlatego specjaliści ds. konserwacji mogą w porę zareagować i zaingerować w procesy realizowane przez maszynę, np. w przypadku niewyważenia serwomotorów. Rozwiązanie sHub udostępnia inteligentnym systemom serwonapędów dodatkowe dane z czujników, takie jak informacje o drganiach, co zwiększa efektywność i niezawodność maszyn.

Przegląd
 • Koncentrator czujników z maksymalnie 2 wejściami do podłączenia czujników zewnętrznych
 • Dane z czujników są integrowane z systemem Motion Control za pośrednictwem protokołu HIPERFACE DSL®
 • Rejestrowanie drgań, temperatury, prędkości, pozycji i histogramu czasu użytkowania serwomotorów (w połączeniu z systemem EDS/EDM35)

Zalety

Kontrola warunków w celu zapewnienia maksymalnej dostępności eksploatacyjnej maszyny

Za pomocą sHub® możliwe jest wczesne wykrywanie uszkodzeń serwomotorów. Koncentrator czujników zajmujący niewiele miejsca rozszerza system sprzężenia zwrotnego o dodatkowe czujniki do pomiaru drgań i temperatury. Obie wielkości pomiarowe dostarczają istotnych danych do wykrywania wczesnych uszkodzeń. Na przykład jeśli łożysko kulkowe jest wadliwe lub występuje niewyważenie serwomotoru. Zsynchronizowane czasowo rejestrowanie danych o położeniu i drganiach przez sHub® zwiększa dokładność prognozowania w przypadku awarii elementu. W oparciu o te informacje można zmaksymalizować dostępność eksploatacyjną maszyn i skutecznie zapobiegać nieplanowanym przestojom w ramach konserwacji prewencyjnej.
Inteligentne połączenie: z uwagi na interfejs HIPERFACE DSL® urządzenie sHub® nie wymaga dodatkowego okablowania. Do komunikacji pomiędzy napędem i regulatorem wystarcza jeden przewód.
Łatwa integracja: ze względu na to, że sHub® zajmuje niewiele miejsca, idealnie dostosowuje się do istniejącej przestrzeni – nie są już konieczne późniejsze modyfikacje serwomotoru.
Niezawodna diagnostyka: dodatkowe dane z czujników w serwomotorze pozwalają na dokładne kontrolowanie warunków i redukują całkowite koszty dzięki konserwacji prewencyjnej.

Dodatkowe dane o drganiach i temperaturze urządzenia sHub® umożliwiają bardzo dokładne monitorowanie stanu i zwiększają dostępność eksploatacyjną serwomotorów

Większa niezawodność wynikająca z maksymalnej wydajności

Koncentrator sHub®, w połączeniu z systemem sprzężenia zwrotnego EDS/EDM35, stanowi idealną podstawę do kontroli warunków. Dzięki nowo opracowanemu optycznemu systemowi skanowania, obejmującemu skanowanie dwukanałowe, a także wysokiej odporności na wstrząsy i drgania, system EDS/EDM35 spełnia najwyższe wymagania wydajnościowe. Z uwagi na to, że system sprzężenia zwrotnego umożliwia realizację funkcji bezpieczeństwa napędu, takich jak bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS), jest pierwszym wyborem dla serwonapędów cechujących się wysoką precyzją i bezpieczeństwem. Dzięki pozycji bezwzględnej w trybie jednoobrotowym nie ma nawet potrzeby wykonywania najazdu referencyjnego.
System EDS/EDM35 jest wyposażony w wydajny optyczny system skanowania i cechuje się wyjątkowo kompaktową konstrukcją.
Dzięki jednolitemu interfejsowi mechanicznemu, systemy sprzężenia zwrotnego firmy SICK oferują dostawcom systemów i ich aplikacjom dużą elastyczność.
System sprzężenia zwrotnego niezawodnie rejestruje wiele parametrów serwomotoru, takich jak drgania, temperatura, prędkość i pozycja, a następnie zapisuje je na wykresie okresu użytkowania.

Urządzenia sHub® i EDS/EDM35 tworzą wydajny zespół i zapewniają integrację odpowiednich funkcji bezpieczeństwa, a tym samym bardzo dokładne i bezpieczne serwonapędy.

Wydajna i wyjątkowo bezpieczna komunikacja – dzięki HIPERFACE DSL®.

Dane są przesyłane z koncentratora sHub® do systemu napędowego przy użyciu w pełni cyfrowego protokołu sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®. System składający się z sHub® i EDS/EDM35 nadaje się do integracji z aplikacjami bezpieczeństwa dzięki bezpiecznemu interfejsowi komunikacyjnemu. Nawet aplikacje bezpiecznego ruchu mogą być bez problemów realizowane. Do pełnej komunikacji potrzebny jest tylko jeden przewód. Zmniejsza to koszty podłączenia, zużycie energii i liczbę przewodów potrzebnych na miejscu, a także zapewnia lepszy przegląd na mniejszej przestrzeni.
Dla wysokich wymagań: HIPERFACE DSL® przesyła dane procesowe z wysoką rozdzielczością i dokładnością.
Dla aplikacji bezpieczeństwa: interfejs komunikacyjny koncentratora sHub® spełnia wymagania trzeciego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa.
Do diagnozowania w czasie rzeczywistym: cyfrowy interfejs pozwala na ciągłe analizowanie wielu danych w ramach kontroli warunków.

Cyfrowy interfejs komunikacyjny HIPERFACE DSL® umożliwia monitorowanie stanu serwomotorów w czasie rzeczywistym na najwyższym poziomie bezpieczeństwa.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
 • Przegląd danych technicznych

  Przegląd danych technicznych

  Rodzaj konstrukcjiMontaż
  WersjaAbsolutny wieloobrotowy
  Interfejs komunikacyjnyHIPERFACE DSL®
  Rozdzielczość na jeden obrót24 bit
  System zorientowany na bezpieczeństwo– / ✔
  Interfejs mechanicznyWałek stożkowy
  Typ przyłącza

  Gniazdo, 8 pinów

  Wtyk, 8 pinów

  Dostępny zakres pamięci8.192 Byte
  Zasada pomiaruCzujnik przyspieszenia
  Zakres pomiarowy± 50 g
  Szerokość pasma10 kHz
  Rozdzielczość13 bit
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania