Sterowniki bezpieczeństwa
Safety Designer

Intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne do produktów bezpieczeństwa firmy SICK

Twoje korzyści

  • Za pomocą jednego tylko narzędzia można w sposób intuicyjny skonfigurować kompletne rozwiązania związane z bezpieczeństwem, od prostych aż po sieciowe
  • Zgodna z normami realizacja indywidualnych aplikacji
  • Korzyści z niezawodnej, szczegółowej dokumentacji
  • Skróć nieplanowane przestoje dzięki przemyślanym funkcjom diagnostycznym
  • Spełnianie obowiązujących na całym świecie norm bezpieczeństwa dzięki łatwej implementacji funkcji bezpieczeństwa

Przegląd

Intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne do produktów bezpieczeństwa firmy SICK

Intuicyjne projektowanie czujników bezpieczeństwa oraz sterowników bezpieczeństwa firmy SICK odbywa się za pomocą bezpłatnego oprogramowania konfiguracyjnego Safety Designer. Umożliwia ono łatwy wybór komponentów oraz powiązane funkcje logiki. Dla użytkownika oznacza to szybką konfigurację sterowników bezpieczeństwa, wyłączników bezpieczeństwa oraz pozostałych komponentów związanych z bezpieczeństwem. Funkcja dokumentacji, koncepcja diagnostyki oraz funkcja dialogu sieciowego w oprogramowaniu wspierają w znacznym stopniu inżynierię oszczędzania kosztów. Umożliwia to szybkie uruchamianie, również w przypadku złożonych zastosowań mobilnych oraz instalacji połączonych w sieć i zawierających wiele komponentów.

Przegląd
  • Zorientowana na proces, intuicyjna konfiguracja krok po kroku w przypadku wielu produktów bezpieczeństwa firmy SICK
  • Weryfikacja i raport – w odniesieniu do każdego urządzenia z osobna oraz dla całego projektu
  • Kompleksowa diagnostyka wraz z rejestratorem danych
  • Spełnienie uznanych na świecie norm bezpieczeństwa

Zalety

Oprogramowanie do Twoich zastosowań bezpieczeństwa

Za pośrednictwem oprogramowania konfiguracyjnego Safety Designer można połączyć ze sobą wiele produktów związanych z bezpieczeństwem oraz skonfigurować je zgodnie z normami. Na przykład można zaprojektować każdy pojedynczy czujnik i połączyć go z innymi czujnikami w ramach instalacji. Za pomocą oprogramowania można stworzyć kompletny projekt, składający się ze sterownika bezpieczeństwa oraz certyfikowanych bloków funkcyjnych.
Obszerny katalog urządzeń W oknie głównym oprogramowania Safety Designer można znaleźć prawie wszystkie możliwe do skonfigurowania produkty firmy SICK związane z bezpieczeństwem. Przeciągnij te produkty po prostu do swojego projektu i skonfiguruj poszczególne produkty w jednolitym interfejsie użytkownika okna urządzenia.
Łatwy sposób połączeń komponentów bezpieczeństwa w sieć W oknie dialogowym „Połączenie z siecią” można połączyć komponenty bezpieczeństwa ze sobą. W ten sposób można konfigurować obszerne projekty z certyfikowanymi blokami funkcyjnymi w tylko jednym oprogramowaniu.

Zaprojektuj własne rozwiązanie związane z bezpieczeństwem za pomocą tylko jednego, intuicyjnego oprogramowania konfiguracyjnego

Rozszerzone kompetencje

Łatwo i przejrzyście: Safety Designer to kompleksowe oprogramowanie konfiguracyjne do produktów firmy SICK związanych z bezpieczeństwem, które posiada przejrzysty interfejs użytkownika. Oprogramowanie wyróżnia się przede wszystkim prostą strukturą interfejsu użytkownika. Ułatwia ono zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi oraz danymi z czujników.
Intuicyjna obsługa za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” Za pomocą oprogramowania Safety Designer wystarczy po prostu przeciągnąć możliwe do skonfigurowania produkty firmy SICK związane z bezpieczeństwem z katalogu urządzeń do konfiguracji sprzętowej. Następnie można w sposób intuicyjny umieścić w graficznym edytorze logiki niezbędne bloki funkcyjne oraz powiązania logiczne.
Zweryfikowana zgodność z wymogami prawnymi Po pomyślnym skonfigurowaniu użytkownik może przeprowadzić symulację swojego rozwiązania za pomocą programu Safety Designer. Dzięki temu możliwe jest łatwe dostosowanie, np. elementów logicznych. Weryfikacja funkcji bezpieczeństwa zaprojektowanej przez użytkownika odbywa się zgodnie z normami w przemyślany sposób.
Szczegółowe monitorowanie Safety Designer oferuje oprócz pełnego raportu na temat projektu użytkownika wraz z listą części oraz schematem okablowania również rejestrator danych. Dzięki temu użytkownik może monitorować i zapisywać wszystkie dane produktów związanych z bezpieczeństwem w swojej aplikacji w czasie rzeczywistym.

Skorzystaj na szybkiej konfiguracji, weryfikacji zgodnej z normami oraz efektywnej diagnostyce

Przejrzyste monitorowanie konfiguracji

Szukasz łatwego rozwiązania, aby skonfigurować i połączyć funkcje bezpieczeństwa w swojej maszynie? Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego Safety Designer można zaprojektować, skonfigurować i diagnozować wszystkie rodzaje aplikacji związanych z bezpieczeństwem. Za pośrednictwem edytora logiki możliwy jest dostęp do rozszerzonych funkcjonalności w sieci urządzeń.
Bezpieczne sterowanie aplikacjami

Sterowniki bezpieczeństwa monitorują bezpieczeństwo maszyny użytkownika. W oprogramowaniu Safety Designer można znaleźć wiele czujników bezpieczeństwa do projektowania koncepcji maszyn, które później zapewniają niezawodne monitorowanie maszyn. Za pomocą oprogramowania można konfigurować czujniki pojedynczo lub razem.

Polecany produkt – Flexi Compact

Przegląd bezpiecznych ruchów

Safety Designer rozwiązuje w prosty sposób nawet skomplikowane zadania. Dzięki zdefiniowanym i skonfigurowanym wstępnie blokom funkcyjnym można zrealizować nawet funkcje związane z bezpieczeństwem napędów. Za pośrednictwem oprogramowania Safety Designer można skonfigurować również enkodery bezpieczeństwa.

Więcej na temat Safe Motion Monitoring and Control

Monitorowanie wszystkich danych

Safety Designer wizualizuje wszystkie dane dostępne w systemie. Za pomocą tylko jednego narzędzia można na przykład sprawdzić kompleksowe działanie systemu wielu laserowych skanerów bezpieczeństwa oraz sterowników bezpieczeństwa, połączonych za pośrednictwem Safe EFI-pro.

Polecany produkt – Safe EFI-pro System

Skorzystaj z wartości dodanej w związku z rozwiązaniem związanym z bezpieczeństwem w celu osiągnięcia wyższej wydajności

Obsługiwane produkty

Rodziny produktów

Aplikacje

Pliki do pobrania