Kontakt
Opinia

Condition Monitoring

Inteligentne monitorowanie i prognozowanie stanów czujników i maszyn

Za pomocą Smart Box firmy SICK można monitorować stany czujników i maszyn w czasie rzeczywistym i prognozować niepożądane stany eksploatacyjne. Każda znacząca zmiana tych stanów jest oceniana w Monitoring Box i umożliwia tym samym reakcję w odpowiednim czasie. Za pomocą Prediction Box można dzięki inteligentnemu prognozowaniu unikać niepożądanych stanów eksploatacyjnych i optymalizować procesy.

Wyniki

Rodzina produktów Monitoring Box
Stałe monitorowanie stanu czujników i maszyn
  • Wizualizacja i ocena danych stanu
  • Dziennik do przejrzystej prezentacji oraz dokumentacji zdarzeń
  • Konfigurowane alarmy
  • Prezentacja odchyleń od wartości granicznych
  • Możliwość wdrożenia na miejscu u klienta lub w chmurze firmy SICK
  • Możliwość używania na mobilnych urządzeniach końcowych
  • Dostęp chroniony hasłem
TOP