Modernizacja zabezpieczeń – sprawna realizacja wirtualnych planów 3D

2020-07-06

Udostępnienie bezpiecznego sprzętu roboczego, na przykład maszyn, to obowiązek operatora. Optymalizacja techniki zabezpieczeń w starszych maszynach nie tylko służy ochronie pracowników, lecz także może zwiększyć wydajność instalacji. Czy posiadana maszyna w dalszym ciągu spełnia wszystkie wymagania związane z techniką zabezpieczeń? Czy dokonane w przeszłości przeróbki nie zmniejszyły w niedostrzegalny i niezamierzony sposób bezpieczeństwa maszyny? Jak w ogóle przeprowadzić modernizację zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa, gdy w przypadku starszych maszyn często nie ma już rysunków technicznych ani danych CAD? Firma SICK ma rozwiązanie: proponuje stworzenie cyfrowego modelu 3D maszyny, opracowanie wirtualnej koncepcji i projektu techniki zabezpieczeń oraz dopasowanie szczegółów propozycji w ramach wirtualnych analiz bezpieczeństwa maszyny.

Digitalization of the machine as a 3D model, virtual conception and design of the safety technology, and joint review and approval of the proposed design by means of a virtual machine safeguarding evaluation.
Digitalization of the machine as a 3D model, virtual conception and design of the safety technology, and joint review and approval of the proposed design by means of a virtual machine safeguarding evaluation.

 

Tworzenie trójwymiarowych modeli maszyn na potrzeby przebudowy techniki zabezpieczeń to w dalszym ciągu nowość na rynku. W dobie cyfryzacji takie rozwiązanie wydaje się jednak bardzo logiczne, tym bardziej że umożliwia ono modernizację na zasadzie „what you see is what you get” (otrzymujesz to co widzisz). Maszynę mierzy się za pomocą lasera, aby stworzyć jej trójwymiarowy model o dokładności na poziomie jednego milimetra. Komponenty wchodzące w skład techniki zabezpieczeń (dostępne już w postaci danych CAD) są bezpośrednio włączane w cyfrowy model maszyny. W modelu 3D można dopasować wybrane zabezpieczenia do kroków roboczych i procesów produkcyjnych. Dzięki temu można szybciej dostrzec określone szczegóły lub ograniczenia i uniknąć niespodzianek przy przebudowie i ponownym uruchomieniu. Hasła takie jak „tak nie można” lub „nie o to chodziło” stają się w ten sposób przeszłością. Już samo to stanowi sporą rewolucję. Szersze możliwości dopasowania na wstępnym etapie pozwalają operatorom maszyn i firmie SICK optymalnie i wydajnie rozplanować zasoby w ramach przebudowy.

 

Modernizacja zabezpieczeń (w dalszym ciągu) wiąże się z dużymi nakładami

Przeróbki posiadanych maszyn są zwykle realizowane w oparciu o jeden z dwóch scenariuszy: w jednym z nich dostępne są rysunki techniczne lub dane CAD, w drugim już ich nie ma. Warto zauważyć, że wielu operatorów tylko w ograniczonym stopniu potrafi planować, projektować i wprowadzać zabezpieczenia techniczne lub nie umie tego robić wcale. Nie można też zapominać o wyzwaniu, jakim jest znajomość obowiązujących w danym czasie wytycznych i norm. Właśnie tu na scenę wkracza firma SICK jako doświadczony dostawca usług związanych z przebudową i modernizacją techniki zabezpieczeń. Oferuje całościowe rozwiązanie i pełną gamę niezbędnych produktów, a także dużą wiedzę specjalistyczną na temat zastosowań i aktualnych norm. Operatorzy zyskują w ten sposób nie tylko lepsze zabezpieczenia, lecz także odpowiednią ochronę przed odpowiedzialnością.

 

Udostępnienie bezpiecznego sprzętu roboczego i zapewnienie bezpieczeństwa instalacji to obowiązki pracodawcy.
Udostępnienie bezpiecznego sprzętu roboczego i zapewnienie bezpieczeństwa instalacji to obowiązki pracodawcy.

 

Po stwierdzeniu konieczności przebudowy zabezpieczeń maszyny operator nie powinien zwlekać z realizacją zmian, ponieważ ich wprowadzenie pozwoli zadbać o bezpieczeństwo i zapobiec wypadkom przy pracy. Jeśli dostępne są rysunki lub dane CAD, przebudowę można rozpocząć w oparciu o aktualne wymiary praktycznie od razu. Nie eliminuje to jednak licznych przeszkód utrudniających obu stronom sprawną realizację planu. Należą do nich duża czasochłonność i wysokie koszty związane z pracą techników na miejscu, a także duże odległości i różne strefy czasowe w przypadku projektów globalnych. Kolejne utrudnienia na drodze do stworzenia bezpiecznego sprzętu to problemy ze sprawnym wykrywaniem i wyjaśnianiem nieporozumień związanych z techniką bezpieczeństwa i obsługą oraz wypracowanie akceptacji dla wdrożonych rozwiązań. W przypadku istniejących maszyn, dla których nie ma już rysunków lub danych CAD, przed wprowadzeniem rozwiązań zmniejszających ryzyko trzeba było dotychczas poświęcić sporo czasu na rejestrację danych konstrukcyjnych na miejscu. Obejmowało to w szczególności ręczny pomiar i stworzenie fotograficznej dokumentacji maszyny i jej otoczenia. Przy braku schematów elektrycznych trzeba także ustalić aktualny stan całego systemu elektrycznego. Dotyczy to również późniejszych przeróbek, jeśli nie zostały one odpowiednio udokumentowane na papierze lub w formie elektronicznej.

 

 

Safety components, which are already available in CAD data form, can be designed directly into the digi-talized machine.
Komponenty wchodzące w skład techniki zabezpieczeń (dostępne już w postaci danych CAD) można bezpośrednio włączyć w cyfrowy model maszyny.
Safety components, which are already available in CAD data form, can be designed directly into the digi-talized machine.
Komponenty wchodzące w skład techniki zabezpieczeń (dostępne już w postaci danych CAD) można bezpośrednio włączyć w cyfrowy model maszyny.

 

Koniec z wysokimi nakładami – dzięki trójwymiarowemu skanowaniu i projektom 3D firmy SICK

Koncepcja skanowania 3D firmy SICK oferowana jako gotowe rozwiązanie pozwala znacznie zmniejszyć nakłady związane z modernizacją maszyny. Urządzenie jest po prostu przedstawiane w formie cyfrowej i modelowane w 3D. Zamiast godzinami lub całymi dniami wyszukiwać informacje o konstrukcji i wymiarach maszyny, wystarczy poświęcić jedno przedpołudnie na stworzenie wirtualnego odpowiednika rzeczywistego urządzenia. Najpierw maszyna jest skanowana w hali produkcyjnej z dowolnej liczby pozycji za pomocą wyposażonego w funkcje pomiarowe skanera laserowego. Oprogramowanie skanera w ciągu kilku chwil łączy cyfrowe dane pomiarowe w kolorowy model 3D o dokładności na poziomie jednego milimetra. Po sformatowaniu zarejestrowanych danych jako pliku AutoCAD można je natychmiast wykorzystać do wirtualnego planowania zabezpieczeń w oprogramowaniu CAD 3D. Klient bardzo szybko uzyskuje przejrzysty obraz wyglądu posiadanej maszyny po przebudowie. Może też bezpośrednio uwzględnić indywidualne wymagania.

 

On-site inspections with machine operators, production managers or safety specialists to review and approve the proposed solution become markedly more efficient thanks to digitization of the machines.
Cyfrowy model maszyny znacznie usprawnia inspekcje na miejscu, podczas których razem z operatorami maszyn, kierownikami działu produkcji lub specjalistami ds. bezpieczeństwa dopracowuje się proponowane rozwiązanie.
On-site inspections with machine operators, production managers or safety specialists to review and approve the proposed solution become markedly more efficient thanks to digitization of the machines.
Cyfrowy model maszyny znacznie usprawnia inspekcje na miejscu, podczas których razem z operatorami maszyn, kierownikami działu produkcji lub specjalistami ds. bezpieczeństwa dopracowuje się proponowane rozwiązanie.

 

Wirtualne testy techniki zabezpieczeń

Za pomocą okularów wirtualnej rzeczywistości pracownicy mogą potem przeprowadzić inspekcję maszyny. Wygląda to ciekawie zwłaszcza w przypadku maszyn, których model wyposażono w nową technikę zabezpieczeń. Do dyspozycji są tu modele 3D wszystkich produktów z oferty firmy SICK, a także wiele osłon. Za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” można je wirtualnie zainstalować w maszynie, dobierając przy tym odpowiednie wymiary, wersje i konfiguracje urządzeń. Można także graficznie zaznaczyć pola ostrzegawcze i ochronne laserowych skanerów bezpieczeństwa. To samo dotyczy wysokości i pozycjonowania ogrodzeń ochronnych i idealnego rozmieszczenia drzwi w ogrodzeniu lub punktach dostępu do maszyny. Dodatkowo można opracować dla maszyny alternatywne koncepcje bezpieczeństwa i porównać je ze sobą. Jaki jest wpływ poszczególnych projektów zabezpieczeń na powierzchnię zajmowaną przez maszynę? Które zabezpieczenia optymalizują jednocześnie ergonomię obsługi lub określone procesy wykonywane w urządzeniu? To tylko niektóre z pytań, na które mogą uzyskać odpowiedź operatorzy maszyn, kierownicy działu produkcji, specjaliści ds. bezpieczeństwa i integratorzy. Wystarczy założyć okulary wirtualnej rzeczywistości i samodzielnie przyjrzeć się maszynie w 3D. Można wtedy przeanalizować ją razem z proponowanym rozwiązaniem zabezpieczającym. Pozwala to sprawdzić dobór, rozmieszczenie lub funkcje wybranej techniki zabezpieczeń jeszcze w wersji wirtualnej. W ten sposób można szybko wykryć istniejące luki w zabezpieczeniach, takie jak obszary zacienione w przypadku pól skanera lub powierzchnie umożliwiające dostęp do maszyny od tyłu. Jeszcze na etapie modelu 3D można więc odpowiednio dopasować zabezpieczenia lub je uzupełnić. Po zatwierdzeniu koncepcji bezpieczeństwa – która, co warto dodać, jest niezależna od producenta – wystarczy kliknąć myszką, aby wygenerować dla modelu 3D maszyny odpowiednią listę części do nabycia.

 

 

Before and after: The customer very quickly obtains a clear impression of what the machine will look like.
Przed i po – klient bardzo szybko uzyskuje przejrzysty obraz wyglądu posiadanej maszyny po przebudowie.
Before and after: The customer very quickly obtains a clear impression of what the machine will look like.
Przed i po – klient bardzo szybko uzyskuje przejrzysty obraz wyglądu posiadanej maszyny po przebudowie.

 

Standard efektywności w zakresie bezpiecznej przebudowy maszyny

Innowacyjna metoda skanowania 3D niemal całkowicie eliminuje opisane przeszkody stojące na drodze do sprawnej modernizacji zabezpieczeń posiadanych maszyn. Pomiar laserowy znacznie ułatwia rejestrowanie i przetwarzanie danych dotyczących maszyny. Inspekcje na miejscu trwają dzięki temu znacznie krócej i są rzadziej konieczne. Duże odległości i różne strefy czasowe nie stanowią tu żadnego problemu, ponieważ proponowane rozwiązanie można dopracować w formie modelu 3D podczas internetowych telekonferencji o dowolnej porze. Nieporozumienia lub błędne interpretacje dotyczące techniki zabezpieczeń i obsługi można w dużej mierze wyjaśnić przy użyciu cyfrowego modelu maszyny. Nie trzeba ich już eliminować na późniejszym etapie integracji i uruchomienia w ramach kłopotliwych, nieplanowanych modyfikacji na miejscu. Wszystko to znacznie skraca czas trwania projektu modernizacji. Dodatkowo dzięki wirtualnej analizie bezpieczeństwa maszyny wszyscy uczestnicy projektu mają szansę zapoznać się z samym urządzeniem. Zwiększa to akceptację przeróbek ze strony operatorów i minimalizuje ryzyko manipulowania zabezpieczeniami.

 

Dzięki przedstawionym zaletom cyfrowych modeli 3D maszyn firma SICK wyznacza nowy standard w dziedzinie modernizacji zabezpieczeń. Warto dodać, że zlecający przebudowę ma w trakcie całego projektu tylko jedną osobę kontaktową – pracownika firmy SICK. Jednocześnie na całym świecie ponad 150 specjalistów ds. aplikacji zabezpieczających dba o globalną dostępność najnowocześniejszych technologii, produktów, rozwiązań i usług oraz umiejętności i know-how.

 

 

 

Pozostałe teksty:

Inteligentna modernizacja z zastosowaniem sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft

Usługi cyfrowe pozwalają zaoszczędzić czas i ułatwiają obsługę

Bez ryzyka – nitownica wyposażona w rozwiązania związane z bezpieczeństwem firmy SICK