Software for Integration
SICK Analytics Software Assurance

Przewidywalność inwestycji w oprogramowanie analizujące

Twoje korzyści

 • Kupuj oprogramowanie analizujące z roku na rok po niższych kosztach, z zaletą w postaci jego odpowiedniego budżetowania i zarządzania
 • Umożliwia to uniknięcie zaskoczeń oraz możliwych przerw ze względu na konieczne aktualizacje sprzętu IT lub oprogramowania, ponieważ oprogramowanie analizujące będzie zawsze w aktualnej wersji
 • Jest to sposób na lepsze wsparcie działu IT, oprogramowania, gdy technologia stale się rozwija – nowoczesne/najnowsze oprogramowanie jest w stanie lepiej obsługiwać i wykorzystywać nowe funkcje zapory ogniowej, systemu operacyjnego, bazy danych itp.
 • To również sposób zarządzania oczekiwaniami oraz zadowoleniem użytkowników końcowych, którzy będą korzystać z najnowszego oprogramowania
 • Skróć czas do rozwiązania problemu i ogranicz przestoje

Przegląd

Przewidywalność inwestycji w oprogramowanie analizujące

SICK Analytics Software Assurance do oferty rozwiązań analizujących oferuje możliwość zarządzania przewidywalnym budżetem rocznym w celu utrzymania posiadanego oprogramowania analizującego na najnowszym poziomie oraz korzystanie z priorytetowego kanału wsparcia firmy SICK. Plan umożliwia użytkownikowi dostęp do najnowszej wersji oprogramowania feature for feature oraz jego aktualizacji przy stałym rocznym budżecie kosztów, bez konieczności szukania dużych środków inwestycyjnych, aby zapłacić pełną cenę za oprogramowanie nowej generacji lub też konieczności planowania dłuższej aktualizacji/migracji ze starszej wersji oprogramowania. Plan jest obliczany jako procent ceny oprogramowania i rozliczany w okresie rocznym.

Przegląd
 • Coroczna opłata za oprogramowanie jako procent ceny zakupu wszystkich rozszerzeń typu feature for feature
 • Funkcje dodatkowe oraz nowe licencje można dodawać do planu po pierwszym zakupie
 • Priorytetowy kanał wsparcia
 • Gdy są dostępne, można skorzystać z tańszych szkoleń oraz uruchomienia

Obsługiwane produkty

Produkty

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
 • Przegląd danych technicznych

  Przegląd danych technicznych

  OpisOferta konserwacji oprogramowania
  Obsługiwane produkty

  Package Analytics

  Baggage Analytics

  Tire Analytics

  Logistics Diagnostic Analytics

  Safety Machine Analytics

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania