Software for Integration
FieldEcho®

Narzędzie programistyczne dla lepszej dostępności i przejrzystości danych IO-Link

Twoje korzyści

 • Parametryzuje i monitoruje wszystkie urządzenia IO-Link w instalacji oraz zapewnia nowoczesny, oparty na sieci www graficzny interfejs użytkownika
 • Dostępność w całym cyklu życia – od pierwszego uruchomienia, przez okres eksploatacji, aż po wymianę urządzenia i konserwację
 • Do pełnego sparametryzowania systemu wystarczy kilka kliknięć
 • Automatyczne wykrywanie podłączonych urządzeń IO-Link
 • Brak konieczności długiego wyszukiwania odpowiednich IODD – IODD są pobierane automatycznie
 • W programie sterownika PLC wymagane jest tylko jedno wywołanie FB
 • Proste połączenie z FieldEcho za pośrednictwem serwera OPC UA sterownika PLC lub też TCP/IP
 • Dostęp do danych urządzeń IO-Link z poziomu wizualizacji systemu lub przeglądarki internetowej

Przegląd

Narzędzie programistyczne dla lepszej dostępności i przejrzystości danych IO-Link

FieldEcho® umożliwia parametryzację i monitorowanie wszystkich urządzeń IO-Link w instalacji w całym cyklu eksploatacji – niezależnie od zastosowanego sterownika PLC, magistrali sieciowej lub urządzenia nadrzędnego IO-Link. FieldEcho® komunikuje się ze sterownikiem PLC za pośrednictwem OPC UA. FieldEcho® oferuje dostęp do danych procesowych i serwisowych urządzeń IO-Link za pomocą ogólnego bloku funkcyjnego SICK.

FieldEcho® składa się z serwera, który jest odpowiedzialny za komunikację. Może on odczytywać i zapisywać dane urządzenia IO-Link oraz udostępniać je na poziomie frontendu FieldEcho. Dzięki interfejsowi REST API dane są dostępne również dla aplikacji innych firm. Frontend interpretuje opisy urządzeń IO (IODD) i zapewnia graficzny interfejs użytkownika dla całego systemu i dla każdego poszczególnego urządzenia IO-Link.

Przegląd
 • Nadaje się do parametryzacji i monitorowania wszystkich urządzeń IO-Link w instalacji
 • Niezależny od platformy dostęp do danych urządzeń IO-Link
 • Klient OPC UA lub TCP/IP do komunikacji ze sterownikiem PLC
 • Automatyczne wykrywanie urządzeń IO-Link
 • Interfejs IODDfinder
 • Serwer i klient mogą się znajdować w różnych miejscach w sieci
 • Dostęp za pomocą przeglądarki lub zintegrowany z interfejsem HMI

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
 • Przegląd danych technicznych

  Przegląd danych technicznych

  Językwielojęzyczny
  OpisFieldEcho umożliwia parametryzację i monitorowanie wszystkich urządzeń IO-Link w instalacji w całym cyklu życia – niezależnie od zastosowanego sterownika PLC, magistrali sieciowej lub urządzenia nadrzędnego IO-Link.
  System operacyjny

  Windows 10

  Windows 7 (32 bit/64 bit)

  Windows 8 (32 bit/64 bit)

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania