Digital Services for Integration
Monitoring Box

Stałe monitorowanie stanu czujników i maszyn

Twoje korzyści

 • Condition Monitoring i analizy w czasie rzeczywistym dzięki wizualizacji danych na pulpicie wyświetlanym w przeglądarce
 • Zdefiniowane domyślnie aplikacje czujników – SensorApp ułatwiają połączenie z czujnikami
 • Redukcja nieplanowanych prac konserwacyjnych, awarii maszyn oraz przestojów
 • Zwiększenie dostępności eksploatacyjnej maszyn i instalacji, ponieważ personel może w odpowiednim czasie zareagować na odstępstwa
 • Wydłużenie czasu eksploatacji krytycznych komponentów
 • Instalacja i uruchamianie plug-and-play

Przegląd

Stałe monitorowanie stanu czujników i maszyn

Monitoring Box firmy SICK umożliwia wczesne wykrywanie zmian stanu czujników, maszyn i instalacji. Monitoring Box jest to rozwiązanie programowe, które można dostosować specjalnie do wymagań klienta i można je wdrożyć albo na miejscu u klienta, albo też w chmurze firmy SICK. Każda znacząca zmiana stanów urządzeń jest w razie potrzeby wizualizowana i umożliwia tym samym reakcję w stosownym czasie ze strony personelu. Zapewnia to dostępność eksploatacyjną oraz wydajność podzespołów i części maszyn o znaczeniu krytycznym.

Przegląd
 • Wizualizacja i ocena danych stanu
 • Dziennik do przejrzystej prezentacji oraz dokumentacji zdarzeń
 • Konfigurowane alarmy
 • Prezentacja odchyleń od wartości granicznych
 • Możliwość wdrożenia na miejscu u klienta lub w chmurze firmy SICK
 • Możliwość używania na mobilnych urządzeniach końcowych
 • Dostęp chroniony hasłem

Zalety

Monitorowanie i poprawa wydajności

Monitoring Box firmy SICK umożliwia cyfryzację produkcji. Rozwiązanie to oferuje wirtualny dostęp do czujników i maszyn, czyniąc je lepszymi na co dzień podczas pracy. Dzięki temu stale otrzymujesz więcej informacji. Monitoring Box monitoruje cyfrowo wszystkie zintegrowane urządzenia Twojej firmy i dostarcza setki danych z czujników i maszyn.

Architektura systemu, na której możesz polegać. Użytkownik może wybrać przechowywanie danych na miejscu (on-premise) lub na zewnątrz (off-premise) na serwerze hostowanym przez SICK w Niemczech.

Architektura systemu

Gromadzenie danych z czujników i maszyn oraz monitorowanie ich na pulpicie
Łatwa integracja czujników bez konieczności znajomości programowania
Monitorowanie danych i wykonywanie prac konserwacyjnych

Większe bezpieczeństwo

Elementy systemu sprawdzone przez zewnętrzną firmę badawczą
Szyfrowane połączenie HTTPS pomiędzy bramą a chmurą SICK
Zewnętrzna pamięć masowa zapewnia bezpieczne przechowywanie danych na niemieckich serwerach.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przechowywanie danych na miejscu, czy na zewnątrz – oferujemy architekturę systemu, na której możesz polegać.

Osiągnąć więcej

Personel utrzymania ruchu jest angażowany tylko do bieżących prac konserwacyjnych
Wykonywanie prac konserwacyjnych zanim wystąpią awarie urządzeń
Eksploatacja urządzeń w optymalnym zakresie wydajności

Działaj zamiast reagować. Zwiększ produktywność, dostępność eksploatacyjną oraz jakość swoich urządzeń i procesów – bez dodatkowych nakładów.

Widzieć więcej

Automatyczne ostrzeżenia w przypadku przekroczenia wartości granicznych lub wystąpienia innych problemów
Miej zawsze przegląd zdarzeń dotyczących maszyn i instalacji z ostatnich tygodni.
Działaj w porę i zapobiegaj komplikacjom oraz awariom sprzętu.

Osiągnij nowy poziom przejrzystości i zarządzania wiedzą, aby aktywnie planować i działać.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
 • Przegląd danych technicznych

  Przegląd danych technicznych

  Język

  Niemiecki

  Angielski

  Wersja1.0
  WariantCore
  Obszar zastosowań

  Condition Monitoring

  Konserwacja prewencyjna

  Energy Monitoring

  Obsługiwane produkty

  AOS LiDAR

  FLOWSIC200

  FTMg-E

  LMS1xx

  LMS5xx

  MCS200HW

  MCS300P

  MERCEM300Z

  microScan3

  outdoorScan3

  VICOTEC320

  VICOTEC450

  VISIC100SF

  VISIC50SF

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania