Kontakt
Opinia

Wsparcie w zakresie produktów i systemów
Usuwanie usterek na miejscu

Szybka pomoc bezpośrednio na miejscu

Twoje korzyści

  • Szybkie i skuteczne usuwanie usterek dzięki globalnej sieci serwisowej
  • Łatwe planowanie działań: przez telefon, e-mail lub faks
  • Wysoka jakość usług: kompetentni i doświadczeni technicy firmy SICK
  • Długofalowe doradztwo: zalecenia pomagające unikać usterek

Przegląd

Szybka pomoc bezpośrednio na miejscu

W przypadku usterki mogą pojawić się koszty wynikające z przestojów i spadek produktywności. W takich sytuacjach firma SICK zapewnia szybką i nieskomplikowaną pomoc. Dzięki światowej sieci serwisowej technicy firmy SICK są szybko na miejscu i mogą pewnie i sprawnie usunąć usterkę. Pozwala to zminimalizować przestoje i zapewnić wysoką produktywność. Aby pomóc klientom w jak najlepszym zapobieganiu przyszłym awariom elementów urządzeń, firma SICK oferuje szczegółowe raporty serwisowe oraz wskazówki pozwalające unikać usterek.

Przegląd
  • Analiza błędów i usuwanie usterek na miejscu
  • Naprawa lub wymiana uszkodzonego elementu przez doświadczonych techników
  • Dokumentacja usterki i opis jej usunięcia (raport serwisowy)
  • Zalecenia pomagające unikać usterek

 

Lokalne szkolenia

Akademia SICK

Kontakt

Koordynacja szkoleń - Karolina Kuczyńska

e-mail: karolina.kuczynska@sick.pl
tel.: 605 112 772

Usługi firmy SICK w zakresie bezpieczeństwa: doradztwo dotyczące bezpieczeństwa, projektowanie i gotowe rozwiązania

Pliki do pobrania

TOP