Kontakt
Opinia

Wsparcie w zakresie produktów i systemów
Urządzenia na wymianę

Brak biurokracji i elastyczność

Twoje korzyści

  • Brak biurokracji: eliminacja usterek na pierwszym planie
  • Krótkie przestoje: szybko dostępne urządzenie na wymianę
  • Korzyści finansowe: urządzenie tańsze od nowego urządzenia
  • Aktualność: urządzenia na wymianę zgodne z najnowszym stanem techniki
  • Bezpieczeństwo: pełna gwarancja
  • Elastyczne koncepcje urządzeń zastępczych: urządzenia na wymianę na miejscu i/lub na żądanie
  • Uwzględnienie specyficznych potrzeb klienta: dostawa z parametrami urządzenia dostosowanymi do konkretnej aplikacji (opcja)

Przegląd

Brak biurokracji i elastyczność

W celu minimalizacji przestojów maszyny konieczne jest jak najsprawniejsze udostępnianie urządzeń zastępczych. Szybko dostępne urządzenia na wymianę stanowią tym samym alternatywę dla napraw i magazynowanych na miejscu urządzeń zastępczych. Firma SICK udostępnia takie urządzenia szybko i bez zbędnej biurokracji, jeszcze przed dotarciem wymienianych elementów do centrum serwisowego. Urządzenia na wymianę mają wartość nowych produktów i są zgodne z najnowszym stanem techniki. Elementy mogą być też udostępniane z ustawionymi wstępnie parametrami, dopasowanymi do konkretnej aplikacji. Dzięki oryginalnym urządzeniom na wymianę firmy SICK można bardzo łatwo i elastycznie dopasować koncepcję urządzeń zastępczych do potrzeb klienta.

Przegląd
  • Dostarczenie urządzenia na wymianę przed otrzymaniem wymienianych elementów
  • Szczegółowa analiza przyczyn awarii i wskazówki dotyczące środków prewencyjnych (opcja)

 

Lokalne szkolenia

Akademia SICK

Kontakt

Koordynacja szkoleń - Karolina Kuczyńska

e-mail: karolina.kuczynska@sick.pl
tel.: 605 112 772

Usługi firmy SICK w zakresie bezpieczeństwa: doradztwo dotyczące bezpieczeństwa, projektowanie i gotowe rozwiązania

Pliki do pobrania

TOP