Kontakt
Opinia

Wsparcie w zakresie produktów i systemów
Uruchomienie

Konfiguracja ustalonych funkcji

Twoje korzyści

  • Najwyższa dostępność eksploatacyjna i wydajność wynikająca z ustawień zoptymalizowanych pod kątem danego zastosowania
  • Krótsze czasy przestojów, mniej usterek i mniej szkód następczych pozwalają zredukować koszty
  • Bezpieczeństwo planowania dzięki szybkiemu przejściu do regularnego trybu pracy
  • Oszczędność czasu wynikająca z archiwizacji parametrów i dokumentacji uruchomienia dla ewentualnych prac związanych z przebudową i konserwacją

Przegląd

Konfiguracja ustalonych funkcji

Fachowe uruchomienie przez firmę SICK zapewnia optymalną wydajność produktu SICK. Uruchomienie obejmuje konfigurację ustalonych wcześniej funkcji produktu SICK, z uwzględnieniem interfejsu maszyny lub instalacji oraz warunków otoczenia aplikacji klienta.

Produkt firmy SICK i odpowiednia część instalacji są przekazywane zleceniodawcy podczas udokumentowanego odbioru końcowego wraz z instruktażem. Podczas uruchamiania klient czerpie korzyści z szybkiej realizacji przez wykwalifikowany personel techniczny firmy SICK i dużą dostępność eksploatacyjną od pierwszego dnia. Stała cena zapewniająca przejrzystość kosztów uruchomienia.

Przegląd
  • Konfiguracja ustalonych wcześniej funkcji
  • Dokładna regulacja mechaniczna ustawienia
  • Konfiguracja parametrów charakterystycznych dla danej aplikacji
  • Końcowy test działania, archiwizacja parametrów i przekazanie pracownikom

 

Lokalne szkolenia

Akademia SICK

Kontakt

Koordynacja szkoleń - Karolina Kuczyńska

e-mail: karolina.kuczynska@sick.pl
tel.: 605 112 772

Usługi firmy SICK w zakresie bezpieczeństwa: doradztwo dotyczące bezpieczeństwa, projektowanie i gotowe rozwiązania

Pliki do pobrania

TOP