Kontakt
Opinia

Wsparcie w zakresie produktów i systemów
Ponowna kalibracja licznika FLOWSIC600

Ponowna kalibracja liczników gazu do zastosowań dystrybucyjnych i procesowych, w których konieczna jest legalizacja

Twoje korzyści

  • Utrzymanie dopuszczenia licznika gazu
  • Zawsze najwyższa dokładność i spójność wyników pomiaru
  • Pełne bezpieczeństwo dla przedsiębiorstwa i jego klientów

Przegląd

Ponowna kalibracja liczników gazu do zastosowań dystrybucyjnych i procesowych, w których konieczna jest legalizacja

Firma SICK jest niezawodnym producentem ultradźwiękowych liczników gazu i ma w tym segmencie wieloletnie doświadczenie. SICK wysoko stawia poprzeczkę w zakresie trwałości, dokładności i długoterminowej stabilności swoich produktów. Aby zadbać o długoterminową stabilność ultradźwiękowego licznika gazu, po określonym czasie eksploatacji trzeba skalibrować go ponownie. Dyrektywa MID w sprawie przyrządów pomiarowych zaleca ponowną kalibrację liczników gazu po ośmiu latach lub zgodnie z przepisami krajowymi – pozwala to utrzymać certyfikat dopuszczenia urządzenia. W myślą o potrzebach klientów w tym zakresie firma SICK oferuje zarówno pakiet standardowy, jak i pakiet premium, który obejmuje opcje dodatkowe, takie jak aktualizacja oprogramowania firmware. W ramach inspekcji i czyszczenia SICK sprawdza również, czy ultradźwiękowe liczniki gazu działają bez zakłóceń. SICK oferuje klientom pakiety dopasowane do ich potrzeb. Oszczędza to czas i zasoby.

Przegląd
  • Pakiet standardowy: organizacja procesu ponownej kalibracji, kalibracja przy wysokim lub niskim ciśnieniu, kontrola działania licznika, czyszczenie specjalne, wymiana uszczelek sond, wymiana baterii, test szczelności i punktu zerowego
  • Pakiet premium (rozszerzający pakiet standardowy): nowy blok elektroniczny i aktualizacja oprogramowania firmware
  • Dalsze opcje: wsparcie na miejscu przy wyłączeniu z eksploatacji, nowa obudowa SPU i lakierowanie czujnika, usunięcie usterek podczas kontroli działania, możliwość jednoczesnej kalibracji dostarczonych przez klienta odcinków rur, wsparcie na miejscu przy ponownym uruchomieniu

 

Lokalne szkolenia

Akademia SICK

Kontakt

Koordynacja szkoleń - Karolina Kuczyńska

e-mail: karolina.kuczynska@sick.pl
tel.: 605 112 772

Usługi firmy SICK w zakresie bezpieczeństwa: doradztwo dotyczące bezpieczeństwa, projektowanie i gotowe rozwiązania
TOP