Kontakt
Opinia

Wsparcie w zakresie produktów i systemów

Niezawodność, szybkość i realizacja na miejscu

Wsparcie w zakresie produktów i systemów oferowane w programie SICK LifeTime Services pozwala zapewnić nieprzerwaną sprawność maszyn i instalacji. Firma SICK wspiera klientów przy wyborze produktów, ich uruchamianiu i usuwaniu usterek. Nasi klienci na całym świecie mają do dyspozycji doświadczonych ekspertów – za pośrednictwem telefonu, dostępu zdalnego lub bezpośrednio na miejscu. Naprawy i szybkie udostępnianie urządzeń na wymianę pozwalają sprawnie usuwać usterki. Indywidualne modele serwisowe umożliwiają też osiągnięcie dostępności na najwyższym poziomie.

Wyniki

Wynik

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów Uruchomienie
Konfiguracja ustalonych funkcji
 • Konfiguracja ustalonych wcześniej funkcji
 • Dokładna regulacja mechaniczna ustawienia
 • Konfiguracja parametrów charakterystycznych dla danej aplikacji
 • Końcowy test działania, archiwizacja parametrów i przekazanie pracownikom
Rodzina produktów Instalacja
Elastyczność, profesjonalizm i niezawodność
 • Fachowa instalacja i kompetentny montaż zgodnie z wytycznymi producenta
 • Profesjonalne przygotowanie złączy elektrycznych i okablowania
Rodzina produktów Wsparcie telefoniczne
Szybka dostępność o każdej porze
 • Bezpłatne wsparcie telefoniczne w lokalnych godzinach pracy
 • Kompetentni doradcy
 • Dostępność w skali międzynarodowej
Rodzina produktów Usuwanie usterek na miejscu
Szybka pomoc bezpośrednio na miejscu
 • Analiza błędów i usuwanie usterek na miejscu
 • Naprawa lub wymiana uszkodzonego elementu przez doświadczonych techników
 • Dokumentacja usterki i opis jej usunięcia (raport serwisowy)
 • Zalecenia pomagające unikać usterek
Rodzina produktów Urządzenia na wymianę
Brak biurokracji i elastyczność
 • Dostarczenie urządzenia na wymianę przed otrzymaniem wymienianych elementów
 • Szczegółowa analiza przyczyn awarii i wskazówki dotyczące środków prewencyjnych (opcja)
Rodzina produktów Wsparcie przy rozruchu
Optymalne przejście do etapu eksploatacji
 • Wsparcie wykwalifikowanego technika z firmy SICK przy rozruchu maszyn klienta
 • Wprowadzanie zmian wymagań klienta bez komplikacji
 • Sprawna współpraca między firmą SICK, integratorem systemów i klientem
Rodzina produktów Pomoc całodobowa
Całodobowe wsparcie przez ekspertów
 • Dział pomocy dostępny w godzinach pracy biur (8/5) lub poza godzinami pracy biur (24/5, 24/6, 24/7)
 • Wsparcie przeszkolonego personelu przy wyszukiwaniu błędów i wymianie podzespołów
 • Rozszerzona dokumentacja systemu dla klienta, włącznie z historią dotyczącą konkretnego klienta
 • Opcjonalnie: pomoc zdalna
Kalibracja liczników gazu do zastosowań dystrybucyjnych i procesowych, w których konieczna jest legalizacja
 • Kontrola działania
 • Kontrola przepływu
 • Ocena granic błędu
 • Regulacja i weryfikacja
 • Dokumentacja
 • Zabezpieczenie i oznakowanie zgodne z unijną dyrektywą MID w sprawie przyrządów pomiarowych
Ponowna kalibracja liczników gazu do zastosowań dystrybucyjnych i procesowych, w których konieczna jest legalizacja
 • Pakiet standardowy: organizacja procesu ponownej kalibracji, kalibracja przy wysokim lub niskim ciśnieniu, kontrola działania licznika, czyszczenie specjalne, wymiana uszczelek sond, wymiana baterii, test szczelności i punktu zerowego
 • Pakiet premium (rozszerzający pakiet standardowy): nowy blok elektroniczny i aktualizacja oprogramowania firmware
 • Dalsze opcje: wsparcie na miejscu przy wyłączeniu z eksploatacji, nowa obudowa SPU i lakierowanie czujnika, usunięcie usterek podczas kontroli działania, możliwość jednoczesnej kalibracji dostarczonych przez klienta odcinków rur, wsparcie na miejscu przy ponownym uruchomieniu
Rodzina produktów SICK Support Portal
Serwis techniczny na najwyższym poziomie, świadczony przez naszych ekspertów na całym świecie
 • Dostępny dla rozwiązań do identyfikacji, systemów wizyjnych, dalmierzy oraz rozwiązań pomiarowych i detekcyjnych
 • Łatwy dostęp serwisu online
 • Wsparcie klasy premium dla członków klubu SICK AppSpace Developers Club
 • Forum użytkowników umożliwiające wymianę doświadczeń
 • Aktualne informacje techniczne i wskazówki dotyczące użytkowania
Rodzina produktów Kalibracja
Kalibracja zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo procesów
 • Kontrola działania przeprowadzana przez przeszkolony personel
 • Wykonanie kalibracji
 • Ocena odchyleń wartości pomiarowych
 • Weryfikacja w warunkach laboratoryjnych
 • Dokumentacja oparta na protokole kalibracji

Wynik

TOP