Kontakt
Opinia

Weryfikacja i optymalizacja

Bezpieczeństwo i regularne kontrole

Zarządcy parków maszyn są odpowiedzialni za ich bezpieczną i produktywną pracę. Nacisk kładzie się tu na przestrzeganie wytycznych określonych w przepisach oraz ochronę ludzi i środowiska. Oferowane przez SICK LifeTime Services usługi weryfikacji i optymalizacji pozwalają zapewnić trwałe bezpieczeństwo i ograniczyć do minimum przestoje maszyn. Eksperci firmy SICK dysponują wieloletnim doświadczeniem i dużym know-how. Dzięki temu można ograniczyć usterki i przestoje do minimum.

Wyniki

Wynik 1 - 7 z 7

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów Konserwacja
Kontrola, zachowanie i przywrócenie ustalonych funkcji
 • Sprawdzenie warunków otoczenia, uszkodzeń, ustawień i zabrudzenia produktu SICK
 • Przywrócenie ustalonych funkcji
 • Kontrola i dopasowanie parametrów charakterystycznych dla danej aplikacji
 • Archiwizacja parametrów, test w ramach odbioru i przekazanie pracownikom
Rodzina produktów Test wydajności
Kontrola określonych funkcji
 • Sprawdzenie warunków otoczenia, uszkodzeń, ustawień i zabrudzenia produktu SICK
 • Sprawdzenie wydajności
 • Testy działania i komunikacji
Rodzina produktów Badanie wypadków
Analiza przyczyn wypadków i sytuacji stwarzających zagrożenie wypadkowe
 • Badanie przebiegu wypadku lub incydentu
 • Identyfikacja przyczyn wypadku
 • Wskazanie środków pozwalających uniknąć dalszych incydentów lub wypadków
Rodzina produktów Inspekcja
Kilkadziesiąt lat doświadczenia w dziedzinie ochrony pracowników
 • Badanie prawidłowości instalacji optycznych urządzeń ochronnych zgodnie ze specyfikacją
 • Sprawdzanie sposobu działania urządzeń ochronnych zgodnie z zastosowaniem maszyny
 • Sporządzenie raportu z inspekcji i przyznanie znaku aprobaty
Rodzina produktów Pomiar wybiegu
Określenie i sprawdzenie odległości bezpieczeństwa
 • Pomiar czasu zatrzymania
 • Obliczenie niezbędnej odległości bezpieczeństwa między miejscem niebezpiecznym i urządzeniem ochronnym innym niż osłona zgodnie z normą EN ISO 13855
 • Sporządzenie raportu zawierającego wyniki pomiaru
Indywidualna, całościowa inspekcja bezpieczeństwa
 • Sprawdzanie istotnych zagrożeń w otoczeniu maszyny
 • Sprawdzanie technicznych urządzeń ochronnych pod kątem prawidłowych wymiarów, instalacji i sposobu działania
 • Sprawdzanie elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych narzędzi sterujących zabezpieczeniami pod kątem funkcji i sposobu działania
 • Sporządzenie raportu z inspekcji
Kontrola w celu ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi
 • Badanie prawidłowego działania systemu przewodów ochronnych zgodnie z zapisami zawartymi w normie IEC 60204-1
 • Badanie rezystancji styków i prądów upływu
 • Sporządzenie protokołu z kontroli, w którym opisane są ewentualne braki
 • Opracowanie raportu z kontroli

Wynik 1 - 7 z 7

TOP