Kontakt
Opinia

Usługi inteligentne
Konserwacja prewencyjna

Przewidywanie awarii maszyn za pomocą inteligentnej analizy

Twoje korzyści

  • Zapobiega niezaplanowanym awariom maszyn, a tym samym przestojom
  • Umożliwia bardzo dobre zaplanowanie terminów prac konserwacyjnych i serwisowych
  • Zwiększa produktywność i wydajność z uwagi na lepszą znajomość maszyny dzięki rozszerzonej analizie danych
  • Znacznie redukuje czas przestoju i koszty serwisu, ponieważ operatorzy mogą w porę ingerować w pracę maszyn i instalacji
  • Redukuje koszty utrzymania zapasu części zamiennych i koszty zarządzania częściami zamiennymi poprzez przewidywanie prawdopodobieństwa awarii elementów urządzenia

Przegląd

Przewidywanie awarii maszyn za pomocą inteligentnej analizy

Konserwacja zapobiegawcza firmy SICK umożliwia wczesne i aktywne wykrywanie i unikanie usterek oraz awarii maszyn i urządzeń. Odbywa się to w oparciu o aktualne i przeanalizowane już dane, na podstawie których za pomocą inteligentnych algorytmów i logiki można przewidzieć przyszły stan czujników, maszyn i urządzeń. Konserwacja zapobiegawcza zapewnia tym samym uregulowane procesy robocze. Ingerencja w trakcie pracy maszyny lub instalacji jest konieczna tylko w przypadku wystąpienia usterek. Ustalone daty konserwacji należą już do przeszłości – wystarczy wymienić tylko uszkodzone lub wadliwe elementy urządzenia. Pozwala to zredukować koszty i zwiększyć wydajność procesów.

Przegląd
  • Konkretne przewidywania dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń
  • Algorytmy, które – przez porównanie bieżących i historycznych danych – umożliwiają prognozy
  • Powiadamianie o przyszłych zdarzeniach dotyczących maszyn i instalacji na różnych urządzeniach końcowych
  • Integracja danych z czujników, maszyn i urządzeń peryferyjnych

 

Lokalne szkolenia

Akademia SICK

Kontakt

Koordynacja szkoleń - Karolina Kuczyńska

e-mail: karolina.kuczynska@sick.pl
tel.: 605 112 772

Usługi firmy SICK w zakresie bezpieczeństwa: doradztwo dotyczące bezpieczeństwa, projektowanie i gotowe rozwiązania

Pliki do pobrania

TOP