Kontakt
Opinia

Usługi inteligentne

Generowanie wartości dodanej na podstawie danych z czujników, maszyn i instalacji

Usługi inteligentne firmy SICK umożliwiają rejestrowanie, analizę i wizualizację danych z inteligentnych czujników, maszyn i instalacji. Na podstawie tych danych można precyzyjnie i z wyprzedzeniem obliczyć prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń, korzystając z indywidualnych algorytmów. Nieużywane z reguły dane z czujników, dane dotyczące maszyn lub instalacji są wizualizowane i umożliwiają monitorowanie stanu oraz prognozowanie. Pozwala to na bezpośrednie generowanie wartości dodanej w zakresie eksploatacji, utrzymania ruchu i innych grup docelowych. Od Big Data do Smart Data, usługi oparte na danych w nowoczesnej produkcji. Na miejscu, w chmurze lub bezpośrednio w smartfonie. Od produktów standardowych po rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta oraz inteligentne usługi firmy SICK – wszystko od jednego dostawcy.

Wyniki

Spersonalizowane produkty firmy SICK, które ułatwiają uruchomienie
  • Elastyczna i indywidualna produkcja oraz dostawa produktów SICK z dostosowanym oprogramowaniem
  • Uruchamianie plug-and-play
  • Stała jakość uruchomienia w przypadku powtarzalnych zastosowań
  • Zapis i archiwizacja konfiguracji
  • Zarządzanie konfiguracją za pośrednictwem AssetHub
  • Jednoznaczny identyfikator konfiguracji oraz opis
  • Wielkość partii 1
TOP