Kontakt
Opinia

Usługi inteligentne

Generowanie wartości dodanej na podstawie danych z czujników, maszyn i instalacji

Usługi inteligentne firmy SICK umożliwiają rejestrowanie, analizę i wizualizację danych z inteligentnych czujników, maszyn i instalacji. Na podstawie tych danych można precyzyjnie i z wyprzedzeniem obliczyć prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń, korzystając z indywidualnych algorytmów. Nieużywane z reguły dane z czujników, dane dotyczące maszyn lub instalacji są wizualizowane i umożliwiają monitorowanie stanu oraz prognozowanie. Pozwala to na bezpośrednie generowanie wartości dodanej w zakresie eksploatacji, utrzymania ruchu i innych grup docelowych. Od Big Data do Smart Data, usługi oparte na danych w nowoczesnej produkcji. Na miejscu, w chmurze lub bezpośrednio w smartfonie. Od produktów standardowych po rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta oraz inteligentne usługi firmy SICK – wszystko od jednego dostawcy.

Wyniki

Rodzina produktów Konserwacja prewencyjna
Przewidywanie awarii maszyn za pomocą inteligentnej analizy
  • Konkretne przewidywania dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń
  • Algorytmy, które – przez porównanie bieżących i historycznych danych – umożliwiają prognozy
  • Powiadamianie o przyszłych zdarzeniach dotyczących maszyn i instalacji na różnych urządzeniach końcowych
  • Integracja danych z czujników, maszyn i urządzeń peryferyjnych
TOP