Kontakt
Opinia

Szkolenia i dokształcanie
Szkolenie z zakresu technologii

Zrozumienie złożonych tematów

Twoje korzyści

  • Minimalizacja błędów poprzez wybór właściwej technologii
  • Obniżenie kosztów dzięki zastosowaniu tańszej technologii
  • Wykorzystanie najnowszych technologii w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
  • Szybsza analiza błędów dzięki rzetelnej wiedzy

Przegląd

Zrozumienie złożonych tematów

Wybór właściwej technologii może być kluczem do sukcesu.

Ale tylko ci, którzy znają jej mocne i słabe strony, mogą podejmować długoterminowe decyzje. Na szkoleniach technologicznych firmy SICK omawiane są zalety i wady oraz zasady działania i podstawy szerokiego spektrum rozwiązań.

Eksperci przekazują wiedzę w wielu dziedzinach, koncentrując się na technologii, praktyce i zastosowaniach.

Podstawy wiedzy mogą pomóc we właściwym wyborze technologii, a tym samym obniżyć koszty, zminimalizować błędy i przygotować się na przyszłość.

Przegląd
  • Informacje o aktualnych technologiach przekazywane w zrozumiały sposób
  • Mocne i słabe strony technologii
  • Szkolenia w zakresie zastosowań
  • Przejrzyste materiały szkoleniowe
  • Uzyskanie certyfikatu

 

Lokalne szkolenia

Akademia SICK

Kontakt

Koordynacja szkoleń - Karolina Kuczyńska

e-mail: karolina.kuczynska@sick.pl
tel.: 605 112 772

Usługi firmy SICK w zakresie bezpieczeństwa: doradztwo dotyczące bezpieczeństwa, projektowanie i gotowe rozwiązania

Pliki do pobrania

TOP