Modernizacja i doposażenie

Prostota, bezpieczeństwo i ekonomiczność

Usługi modernizacyjne i doposażeniowe oferowane przez SICK LifeTime Services zapewniają łatwą i szybką integrację najnowszych technologii, a tym samym pomagają zredukować czasy przestojów maszyny. Operatorzy uzyskują w ten sposób długi okres użytkowania swoich instalacji i wysoką wydajność urządzeń. SICK dysponuje wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie planowania i realizacji projektów przebudowy w oparciu o obowiązujące przepisy. Tym samym oferuje klientom ekonomiczną alternatywę dla kupna nowej instalacji.

Wyniki

Przezbrojenie wykonywane przez firmę SICK bezpieczeństwo i efektywność
  • Wybór pasującego zestawu aktualizacyjnego
  • Koordynacja usługi modernizacji w oparciu o wytyczne zleceniodawcy
  • Integracja mechaniczna i elektryczna, w tym parametryzacja
  • Test działania i dokumentacja wprowadzonych zmian
  • Instrukcje wprowadzające dla operatorów