Kontakt
Opinia

Doradztwo i projektowanie
Walidacja bezpieczeństwa funkcjonalnego

Stuprocentowe spełnienie celów ochrony

Twoje korzyści

 • Oszczędność czasu i zasobów: doświadczeni eksperci firmy SICK dbają o efektywny przebieg prac
 • Zagwarantowanie celu ochrony przez zgodną z normami walidację w toku analiz i testów
 • Wdrożenie zasady czterech oczu: realizacja i kontrola przez niezależne od siebie osoby
 • Kompleksowość: specyfikacja i realizacja niezbędnych modyfikacji i dopasowań
 • Długoterminowa archiwizacja pełnej dokumentacji w siedzibie firmy SICK
 • Wysoka jakość dzięki ustandaryzowanym procedurom i zrównoważonemu zarządzaniu kompetencjami

Przegląd

Stuprocentowe spełnienie celów ochrony

Jedna z najważniejszych zasad techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego brzmi: bezpieczeństwo osiąga się przez kontrolę. Walidacja pozwala upewnić się, że po skonfigurowaniu i uruchomieniu urządzeń ochronnych zaimplementowane funkcje bezpieczeństwa będą spełniać określone w specyfikacji cele ochrony. Eksperci firmy SICK ustalają w planie weryfikacji i walidacji, w jaki sposób ma zostać sprawdzone działanie funkcji bezpieczeństwa. Za pomocą analiz lub testów sprawdzana jest z osobna każda funkcja bezpieczeństwa pod kątem prawidłowej implementacji. Jeśli cel ochrony nie jest spełniony, eksperci firmy SICK odpowiednio zmieniają konfigurację i powtarzają walidację. Po ukończeniu testów i analiz można mieć pewność, że wszystkie funkcje bezpieczeństwa są niezawodnie zrealizowane.

Przegląd
 • Utworzenie planu weryfikacji i walidacji w celu sprawdzenia prawidłowego wyboru, instalacji, implementacji i funkcjonowania istotnych dla bezpieczeństwa części systemu sterowania (SRP/CS)
 • Konfigurowanie istotnych dla bezpieczeństwa części układu sterowania
 • Analizy i testy na podstawie planu weryfikacji i walidacji
 • Specyfikacja niezbędnych dostosowań oraz ewentualne skorygowanie istotnych dla bezpieczeństwa programów aplikacyjnych
 • Archiwizacja wyników w bazach danych SICK

 

Lokalne szkolenia

Akademia SICK

Kontakt

Koordynacja szkoleń - Karolina Kuczyńska

e-mail: karolina.kuczynska@sick.pl
tel.: 605 112 772

Usługi firmy SICK w zakresie bezpieczeństwa: doradztwo dotyczące bezpieczeństwa, projektowanie i gotowe rozwiązania

Pliki do pobrania

TOP