Kontakt
Opinia

Doradztwo i projektowanie
Projekt sprzętowych elementów bezpieczeństwa

Wybór odpowiednich elementów bezpieczeństwa i ich połączeń

Twoje korzyści

 • Oszczędność czasu i zasobów dzięki wykorzystaniu wiedzy doświadczonych ekspertów firmy SICK
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki środkom mającym na celu zapobieganie systematycznym błędom i ich opanowanie
 • Kompleksowość dzięki uwzględnieniu wszystkich technologii (pneumatyka, hydraulika i elektryka)
 • Długoterminowa archiwizacja pełnej dokumentacji w siedzibie firmy SICK
 • Wysoka jakość dzięki ustandaryzowanym procedurom i zrównoważonemu zarządzaniu kompetencjami

Przegląd

Wybór odpowiednich elementów bezpieczeństwa i ich połączeń

Na podstawie koncepcji bezpieczeństwa trzeba wybrać odpowiednie elementy dla realizacji tej części systemu sterowania, która jest istotna dla bezpieczeństwa, a także trzeba wybrać metody ich połączenia. Eksperci firmy SICK zapewniają odpowiednie wsparcie. Ponadto weryfikują, czy dane funkcje faktycznie spełniają niezbędny poziom bezpieczeństwa. Brane są przy tym pod uwagę technologie obejmujące pneumatykę, hydraulikę i elektrykę. Ekspertyza nie ogranicza się tylko do ilościowych aspektów związanych z obliczeniami w celu ustalenia poziomu bezpieczeństwa, lecz uwzględnia także określenie środków przeciwdziałania systematycznym błędom.

Przegląd
 • Wybór odpowiednich elementów i ich połączeń
 • Specyfikacja środków mających na celu opanowanie i wykluczenie systematycznych błędów
 • Określenie i zweryfikowanie poziomu bezpieczeństwa
 • Specyfikacja koncepcji sprzętowej
 • Opracowanie projektu w systemie SISTEMA
 • Archiwizacja wyników w bazach danych SICK

 

Lokalne szkolenia

Akademia SICK

Kontakt

Koordynacja szkoleń - Karolina Kuczyńska

e-mail: karolina.kuczynska@sick.pl
tel.: 605 112 772

Usługi firmy SICK w zakresie bezpieczeństwa: doradztwo dotyczące bezpieczeństwa, projektowanie i gotowe rozwiązania

Pliki do pobrania

TOP