Kontakt
Opinia

Doradztwo i projektowanie
Koncepcja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo funkcjonalne oraz uwzględnianie norm i wytycznych

Twoje korzyści

 • Oszczędność czasu i zasobów dzięki wykorzystaniu wiedzy doświadczonych ekspertów firmy SICK
 • Podniesienie bezpieczeństwa maszyny przez spełnienie podstawowych wymogów i norm w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
 • Otwartość w zakresie wyboru produktów dzięki neutralnej pod tym względem koncepcji
 • Zapewnienie efektywności i konkurencyjności dzięki unikaniu niepotrzebnych rezerw w zakresie możliwości i parametrów technicznych
 • Długoterminowa archiwizacja pełnej dokumentacji w siedzibie firmy SICK
 • Wysoka jakość dzięki ustandaryzowanym procedurom i zrównoważonemu zarządzaniu kompetencjami

Przegląd

Bezpieczeństwo funkcjonalne oraz uwzględnianie norm i wytycznych

Po zidentyfikowaniu ryzyka i zdefiniowaniu metod konstrukcyjnych w celu zredukowania ryzyka, trzeba przełożyć to na techniczne środki ochrony, które zależą od prawidłowego działania systemów sterujących. Eksperci firmy SICK identyfikują i określają niezbędne funkcje bezpieczeństwa. Na podstawie długoletniego doświadczenia, fachowcy tworzą elastyczną i neutralną pod względem stosowanych produktów koncepcję bezpieczeństwa. Określenie przez firmę SICK parametrów, jakimi należy kierować się przy wyborze, oszczędza czas i zasoby oraz zapobiega niepotrzebnym wydatkom na zbyt rozbudowane lub skomplikowane systemy.

Przegląd
 • Specyfikacja funkcji bezpieczeństwa i niezbędnego poziomu bezpieczeństwa (PLr lub SILr)
 • Zalecenia w zakresie technicznej realizacji funkcji bezpieczeństwa w postaci schematów blokowych
 • Ustalenie parametrów dla wyboru urządzeń ochronnych
 • Specyfikacja koncepcji bezpieczeństwa
 • Archiwizacja wyników w bazach danych SICK

 

Lokalne szkolenia

Akademia SICK

Kontakt

Koordynacja szkoleń - Karolina Kuczyńska

e-mail: karolina.kuczynska@sick.pl
tel.: 605 112 772

Usługi firmy SICK w zakresie bezpieczeństwa: doradztwo dotyczące bezpieczeństwa, projektowanie i gotowe rozwiązania

Pliki do pobrania

TOP