Kontakt
Opinia

Doradztwo i projektowanie

Bezpieczeństwo i kompetencja

Usługi doradcze i projektowanie w ramach programu SICK LifeTime Services rozpoczynają się od najwcześniejszej fazy projektu, co gwarantuje efektywne i oszczędne rozwiązania, zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami i wymogami ustawowymi. SICK zapewnia wsparcie przy wyborze odpowiednich produktów, przy projektowaniu ich zastosowań i uruchomieniu, a także podczas analiz obejmujących konkretne maszyny i przy opracowywaniu ogólnych koncepcji. Nasza oferta obejmuje także usługi inżynieryjne, takie jak programowanie i kontrola funkcji w związku z wymogami, normami i specyfikacjami.

Wyniki

Wynik 1 - 7 z 7

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Indywidualne oceny ryzyka w celu zapewnienia skutecznych rozwiązań bezpieczeństwa
 • Identyfikacja zagrożeń mechanicznych i elektrycznych
 • Ukierunkowana analiza i ocena ryzyka
 • Zalecanie odpowiednich środków ograniczających ryzyko
 • Ustalanie wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (Plr)
 • Analiza możliwego zmniejszonego ryzyka resztkowego
 • Uwzględnienie aktualnych wytycznych i norm
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Długofalowa, niezależna ocena zagrożeń związanych z maszyną klienta
 • Identyfikacja zagrożeń elektrycznych i mechanicznych
 • Ocena ryzyka zidentyfikowanych zagrożeń
 • Ocena istniejących środków ochronnych
 • Zalecenie wdrożenia nowych lub poprawy dotychczasowych środków ochronnych
 • Uwzględnienie obowiązujących przepisów i postanowień
 • Usługa dostępna na całym świecie
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Koncepcja rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dla bezpiecznych i wydajnych maszyn
 • Indywidualnie dostosowana propozycja rozwiązania w zakresie projektowania środków ograniczających ryzyko
 • Przejrzysta wizualizacja rozwiązania, w tym przedstawienie środków i komponentów przy maszynie
 • Planowanie osłon zgodnie z normami
 • Zgodne z normami planowanie bezpieczeństwa i dodatkowych funkcji ochronnych
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Optymalne rozwiązanie dzięki zdefiniowaniu niezbędnych funkcji
 • Zdefiniowanie niezbędnych funkcji
 • Ocena warunków otoczenia oraz identyfikacja wymogów elektrycznych i mechanicznych
 • Test systemu
 • Udokumentowane zalecenia dotyczące optymalnego rozwiązania
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Specyfikacja i programowanie oprogramowania użytkowego związanego z bezpieczeństwem
 • Ustrukturyzowana specyfikacja oprogramowania w celu zapewnienia zdefiniowanych funkcji bezpieczeństwa
 • Zgodne z normami tworzenie oprogramowania użytkowego związanego z bezpieczeństwem na podstawie modelu V normy ISO 13849-1
 • Zrozumiałe programowanie i parametryzacja sterownika bezpieczeństwa
 • Wdrażanie przeglądów kodu w celu zapewnienia oprogramowania wolnego od błędów
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Rzetelna weryfikacja i walidacja rozwiązania związanego z bezpieczeństwem
 • Stworzenie planu weryfikacji i walidacji ze szczegółowym opisem procedury testowej do późniejszej kontroli rozwiązania związanego z bezpieczeństwem
 • Sprawne i zrozumiałe wykonanie oraz dokumentacja kontroli
 • Dokumentacja wykrytych błędów i odchyleń oraz ich korekta
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Zgodna z normami specyfikacja dotycząca elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem
 • Efektywny projekt sprzętowych elementów bezpieczeństwa, wraz z wyborem i wzajemnym połączeniem odpowiednich części systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem
 • Określenie osiągniętego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL)
 • Wymiarowanie osłon
 • Obliczanie czasów dobiegu i wymaganych odległości bezpieczeństwa
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 7 z 7

TOP