Kontakt
Opinia

Doradztwo i projektowanie
Analiza bezpieczeństwa maszyn

Długofalowa, niezależna ocena zagrożeń związanych z maszyną klienta

Twoje korzyści

 • Szczegółowe informacje o statusie bezpieczeństwa maszyn
 • Konkretne dane o wymaganych ulepszeniach
 • Analiza neutralna dla produktu zapewniająca dużą elastyczność
 • Ekonomiczne, przemyślane zalecenia dotyczące usunięcia wykrytych zagrożeń
 • Mniejsze nakłady związane z opracowaniem koncepcji bezpieczeństwa
 • Łatwiejsze i zgodne z przepisami wdrożenie zalecanych środków ochronnych w zakresie zabezpieczeń technicznych
 • Udokumentowana kontrola maszyny umożliwia spełnienie obowiązków użytkownika
 • Wysoka jakość dzięki standardowym procesom i zarządzaniu kompetencjami

Przegląd

Długofalowa, niezależna ocena zagrożeń związanych z maszyną klienta

W czasach coraz częstszych zmian produktów wymagane jest ciągłe dostosowywanie instalacji produkcyjnych do zmian. Użytkownicy i specjaliści ds. bezpieczeństwa muszą stawić czoła temu wyzwaniu. Polega ono na zapewnieniu bezpieczeństwa maszyn, gdy zostaną one przebudowane, zmodyfikowane lub połączone.

Oferując analizę bezpieczeństwa maszyn, SICK wspiera użytkowników instalacji w realizacji tego zadania. Usługa ta umożliwia poznanie aktualnego stanu bezpieczeństwa maszyny i pomaga w ustaleniu środków ochronnych mających na celu spełnienie ustawowych wymagań. Analiza bezpieczeństwa maszyn firmy SICK to podstawa wydajnej i ekonomicznej koncepcji ochrony maszyn i instalacji.

Przegląd
 • Identyfikacja zagrożeń elektrycznych i mechanicznych
 • Ocena ryzyka zidentyfikowanych zagrożeń
 • Ocena istniejących środków ochronnych
 • Zalecenie wdrożenia nowych lub poprawy dotychczasowych środków ochronnych
 • Uwzględnienie obowiązujących przepisów i postanowień
 • Usługa dostępna na całym świecie

 

Lokalne szkolenia

Akademia SICK

Kontakt

Koordynacja szkoleń - Karolina Kuczyńska

e-mail: karolina.kuczynska@sick.pl
tel.: 605 112 772

Usługi firmy SICK w zakresie bezpieczeństwa: doradztwo dotyczące bezpieczeństwa, projektowanie i gotowe rozwiązania

Pliki do pobrania

TOP