Bezpieczne połączenie szeregowe

Ekonomiczne, bezpieczne połączenie szeregowe z diagnostyką

Flexi Loop umożliwia bezpieczne połączenie szeregowe maks. 32 czujników bezpieczeństwa przy zachowaniu najwyższego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e. Niezależnie od producenta można przy tym stosować różne wyłączniki bezpieczeństwa i czujniki bezpieczeństwa z wyjściami OSSD. Do każdego czujnika lub wyłącznika dostępne są przy tym szczegółowe informacje diagnostyczne.

Wyniki

Ekonomiczne, bezpieczne połączenie szeregowe z diagnostyką
  • Bezpieczne połączenie szeregowe 32 czujników na odległość do 100 m na segment z zachowaniem poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e
  • Kompatybilność z czujnikami wszystkich producentów
  • Szczegółowe informacje diagnostyczne
  • Wbudowane standardowe wejścia i wyjścia
  • Wbudowane zasilanie elektryczne czujników
  • Nieekranowany przewód standardowy ze złączami M12
  • Stopnie ochrony IP 65 i IP 67
  • Inteligentny osprzęt do diagnostyki i uruchomienia