Samo hasło „Digital first” nie tworzy jeszcze wartości dodanej

2021-07-23

Fabian Schmidt, kierownik Działu Produkcji Cyfrowej w firmie SICK, wyjaśnia, w jaki sposób są ze sobą powiązane według niego „growth mindset”, rozsądna cyfryzacja i zrealizowane obietnice korzyści.

SICK Blog Digital First Image
SICK Blog Digital First Image

Mindset – napędza czy hamuje? Dla Fabiana Schmidta jest to kwestia kultury panującej w przedsiębiorstwie. Rozróżnia on pomiędzy pojęciem „Fixed Mindset”, które wiąże się z ustalonym sposobem myślenia, oraz „Growth Mindset”, które umożliwia wynajdywanie nowych dróg w celu wejścia na nowe terytoria. „Dla mnie oznacza to również, że pozytywne przykłady w codziennej pracy dają o wiele lepszy efekt, niż polecenia oparte na hierarchii. Jeśli ktoś zmienia swoje nastawienie, robi to tylko wtedy, gdy zrozumiał, dlaczego ta zmiana jest korzystna lub konieczna. Taki sposób myślenia jest również sensowny w odniesieniu do myślenia o transformacji cyfrowej: co mogę zrobić dzisiaj, aby w przyszłości było lepiej?” – mówi kierownik Działu Produkcji Cyfrowej w firmie SICK.

Zespół produkcji cyfrowej w firmie SICK: cyfrowe
rozwiązania dla Inteligentnej Sieci Dostaw

Schmidt rozumie również swoje zadanie w ramach zespołu jako dawanie przykładu „growth mindset”. Na początku roku 2021 powstał w firmie SICK zespół produkcji cyfrowej (Digital Manufacturing Team), którym kieruje on razem z Thomasem Adolphem. Najważniejsza jest dla niego przy tym wspólna wizja: „Jako zespół musimy wiedzieć, dokąd chcemy zmierzać. Z tej wizji wyprowadzany następnie nasze konkretne zadania. Jeśli wizja pozostaje abstrakcją lub też nadrzędne zadanie nie jest powiązane z konkretnymi działaniami, trudno odnaleźć się w swojej pracy. Naszym celem jest cyfrowa transformacja naszej globalnej, Inteligentnej Sieci Dostaw. Zadanie to obejmuje wszystko, co wchodzi w zakres procesu produkcji: począwszy od zakupu surowców, poprzez wytwarzanie, aż po dostarczenie produktu. Skupiamy się jako zespół na produkcji, tam właśnie chcemy zapewnić postęp cyfryzacji. Zaczynamy przy tym zawsze od pytania – ‘Jakie korzyści obiecujemy?’ Naszą misją jest znalezienie cyfrowych rozwiązań dla Inteligentnej Sieci Dostaw, a tym samym zapewnienie przewagi konkurencyjnej.”

SICK Blog Digital First Image
SICK Blog Digital First Image

Cyfrowe podejście do produkcji

Hasło „cyfryzacja” nie jest przy tym nierealnym marzeniem przyszłości, ale namacalnym, niezbędnym elementem codziennego życia – oczywiście pod warunkiem, że korzyści z niej płynące są oczywiste. „Przyszłość jest nieco mglista, ale od czegoś trzeba zacząć. Dlatego też musimy zadbać o to, aby cyfryzacja była dla nas jak najbardziej konkretna. Kiedyś nasi pracownicy otrzymywali wydrukowane informacje w teczce roboczej. Musieli przekartkować wiele stron, aby znaleźć informacje istotne w odniesieniu do ważnego akurat etapu pracy. Dzisiaj otrzymują te informacje w formie cyfrowej. Kartki należą do przeszłości. Ale czy samo to stanowi teraz wartość dodaną? Wartość dodana powstaje dopiero wtedy, gdy przedstawiane informacje zostaną na przykład powiązane z aktualnie wykonywanym etapem roboczym, a więc jeśli wytworzymy dostosowany do potrzeb przepływ informacji, który oszczędza czas. Być może pracownicy będą w przyszłości nosić również cyfrowe okulary, które będą wyświetlać instrukcję bezpośrednio w otoczeniu roboczym? Może również zmieni się całkowicie ich rola. Być może ich zadaniem będzie raczej nadzorowanie maszyn, a nie samodzielnie wykonywanie czynności roboczych?”

Jak opanować złożoność dzięki właściwym informacjom

Fabian Schmidt dostrzega dwa zjawiska, które będą miały wpływ na przyszły świat pracy. Automatyzacja oraz cyfryzacja doprowadzą razem do eliminacji czynności roboczych, jakie dzisiaj wykonują ludzie. „Obydwa czynniki prowadzą jednakże równocześnie do zwiększonej złożoności w środowisku produkcyjnym, jest coraz więcej oprogramowania i coraz więcej maszyn. Musimy w jakiś sposób umieć zapanować nad tą złożonością. Dlatego nie sądzę, że człowiek całkowicie zniknie z fabryki. W dającym się przewidzieć czasie nie da się zastąpić człowieka, jego inteligencji i kreatywności. To on stanowi centrum całości. Ale coraz ważniejsze staje się to, aby otrzymywał właściwe informacje, umożliwiające mu opanowanie tego złożonego otoczenia. Nie widzę na razie możliwości, aby została stworzona superinteligencja, która byłaby równa ludzkiej – ale są w tej kwestii różne zdania.”

Cyfryzacja z wyczuciem

Schmidt nie przywiązuje również wagi do ogólnych wypowiedzi, w rodzaju „digital first”: „Najważniejsze pytanie brzmi: co chcesz osiągnąć? Jakie korzyści chcesz uzyskać? Podejście bazujące wyłącznie na technologii, które obserwowałem dość często w ostatnich latach, do niczego nas nie prowadzi. Zastosowanie technologii, tylko dlatego, że jest ona dostępna, nie ma sensu. Na przykład z faktu, że istnieje rozwiązanie uczenia maszynowego nie wynika wcale, że jest to najlepsze rozwiązanie dla mojego projektu. Być może istnieje prostszy i tańszy sposób, który sprawdzi się o wiele lepiej. Jeśli z góry założę zastosowanie rozwiązania cyfrowego, ograniczy to moją przestrzeń rozwiązań.”

SICK Blog Digital First Image
SICK Blog Digital First Image

Ale w jaki sposób można właściwie szybko stwierdzić, które rozwiązanie jest właściwe? W celu udzielenia odpowiedzi na to kluczowe pytanie, Schmidt wraz ze swoim zespołem prezentują kombinację elastycznej pracy oraz rozwiązania Minimum Viable Product (MVP), czyli wstępny, spełniający minimalne wymogi funkcjonalne prototyp rozwiązania lub produktu. „Jeśli chcę wdrożyć ulepszenie, musze mieć pewność, że jest to naprawdę ulepszenie. Dlatego też muszę sprawdzić swój pomysł na w miarę możliwości wczesnym etapie.” Pomocne są w takim przypadku zespoły interdyscyplinarne oraz elastyczny sposób pracy, dzięki czemu można już na wstępie zebrać różne fachowe opinie. „W przypadku produkcji cyfrowej zespół interdyscyplinarny jest czymś powszechnym. Planiści produkcji oraz projektanci oprogramowania zastanawiają się nad rozwiązaniem tego samego problemu, dochodząc przy tym zawsze do różnych wniosków. Ten sposób działania jest szybszy i bardziej innowacyjny, ponieważ umożliwia spojrzenie na problem z różnych perspektyw.”

Interdyscyplinarna współpraca: „każdy powinien rozumieć, co robią inni”

Rozwiązania, które powstają podczas współpracy elastycznych zespołów, to właśnie często Minimum Viable Products. Dla Fabiana Schmidta jest to najlepsza możliwość szybkiej weryfikacji, czy dane rozwiązanie rzeczywiście przynosi obiecaną korzyść: „Jest to najmniejsze możliwe rozwiązanie, z którym możemy skierować się do użytkownika. Nie jest to jeszcze rozwiązanie stuprocentowe. Ale dzięki małym pętlom informacji zwrotnej szybko dowiadujemy się, czy podążamy wraz z naszym pomysłem właściwym tropem.” Fabian Schmidt porównuje sposób postępowania wg schematu MVP w kontekście wewnętrznym również z cyfryzacją produkcji: „Jeśli mówimy o cyfryzacji w produkcji, decydujące jest to, aby sprawdzić każdą cyfrową zmianę razem z tymi koleżankami i kolegami, których pracę ma ona ułatwić. W końcu to oni są ekspertami. Tylko wtedy, gdy będziemy robić to naprawdę dobrze, wypracujemy czynnik przewagi konkurencyjnej. Każdy oczywiście chętnie usprawniłby swoje własne procesy. W ramach cyfrowej produkcji skoncentrowaliśmy się na tym, aby działać rzeczywiście w sposób interdyscyplinarny. Każdy powinien zrozumieć, co robią inni. Tylko w ten sposób powstanie cyfrowa wartość dodana, mająca znaczenie dla naszej rzeczywistości.”