Safe Motion Control:
nieprzerwane bezpieczeństwo procesów

A worker setting up a machine tool.
A worker setting up a machine tool.

Koncepcja Safe Motion Control firmy SICK umożliwia stałe monitorowanie ruchu maszyny. Można przy tym połączyć wszystkie sygnały czujników bezpieczeństwa oraz elementów wykonawczych. W oparciu o nie generowane są informacje, na podstawie których można stwierdzić, czy operator maszyny rzeczywiście znajdzie się w niebezpieczeństwie w przypadku wejścia lub ingerencji w obszar zagrożenia. Jeśli nie ma zagrożenia, ingerencja w maszynę może być dozwolona nawet w trakcie trwającego procesu, a sam proces nie zostanie przy tym przerwany. W ten sposób można ograniczyć przestoje i błędy przełączania. Jednocześnie wzrastają też efektywność i dostępność eksploatacyjna maszyn i instalacji.

 

Aplikacje mobilne

Idealne rozwiązanie dla systemów transportu samojezdnego, w przypadku których ludzie mogą przebywać w obszarze zagrożenia. Pola ochronne laserowych skanerów bezpieczeństwa są przełączane w zależności od prędkości zmierzonej przez enkoder. Możliwe jest monitorowanie ramp hamowania oraz prędkości. Funkcja ta umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Aplikacje stacjonarne

Safe Motion Control rozpoznaje przestój maszyny i umożliwia natychmiastową ingerencję w maszynę. Dzięki temu możliwa jest szybsza wymiana przedmiotów obrabianych i narzędzi w maszynach chronionych za pomocą drzwi, przezroczystej pokrywy lub podobnego wyposażenia zabezpieczającego. Monitorowanie prędkości zapewnia bezpieczeństwo i efektywność procesów serwisowych.


Nasze rozwiązania do zastosowań Safe Motion Control