Bezpieczny stan eksploatacyjny

Wysoka wydajność produkcji dzięki Flexi Soft Drive Monitor

Stwarzające zagrożenie ruchy systemów transportu samojezdnego wymagają niezawodnego monitorowania. Zadanie to wykonuje moduł Motion Control systemu Flexi Soft Drive Monitor.

Wybór produktu

Napędy pod precyzyjną kontrolą

Bezpieczny pomiar napędów z enkoderami

Chcesz niezawodnie mierzyć ruchy systemów transportu samojezdnego? Enkodery bezpieczeństwa dostarczają w tym celu wszystkie istotne informacje, takie jak dane dotyczące prędkości oraz kąta skrętu.

Więcej

Zapewnianie bezpieczeństwa

Flexi Soft zwiększa dostępność eksploatacyjną posiadanej maszyny

Sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft oraz Flexi Soft Drive Monitor przetwarzają wszystkie odebrane dane, dotyczące ruchu maszyny. Bezpieczne ruchy są wykonywane i monitorowane.

Wybór produktu

Safe Motion

Bezpieczne ruchy to podstawa maksymalnej dostępności eksploatacyjnej maszyny

Więcej
Bezpieczny stan eksploatacyjny
Napędy pod precyzyjną kontrolą
Zapewnianie bezpieczeństwa
Safe Motion

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 3 z 3

Niezawodne monitorowanie ruchu w aplikacjach mobilnych i stacjonarnych
 • Moduł Safe Motion Monitoring do niezawodnej kontroli napędów
 • Funkcje bezpieczeństwa napędów, takie jak SS1, SS2 lub SLS
 • Wariant z bezpiecznie ograniczoną pozycją (SLP) oraz Safe Cam (SCA)
 • Interfejsy enkoderów: HTL, TTL, interfejs sin/cos, SSI, HIPERFACE®
 • Intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne z certyfikowanymi blokami funkcyjnymi
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Monitorowanie zatrzymania bez dodatkowych czujników
 • Monitorowanie zatrzymania za pomocą pomiaru napięcia remanencyjnego
 • 3 styki zwierne, 1 styk rozwierty, jako styki bezpieczeństwa działające w trybie wymuszonym
 • 2 wyjścia sygnalizacyjne (półprzewodnikowe)
 • 1 wyjście sygnalizacyjne (styk zwierny)
 • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
 • Maksymalne napięcie przyłączeniowe silnika 690 V
 • Regulowany próg napięcia i czas zatrzymania
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Optymalne zabezpieczenie także w trybie konserwacji
 • Monitorowanie zatrzymania i prędkości obrotowej
 • 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe
 • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
 • Maksymalna częstotliwość wejściowa 2 kHz
 • Regulowana granica prędkości obrotowej / częstotliwości monitorowania, zależnie od wariantu od 0,1 do 9,9 Hz lub od 0,5 do 99 Hz
 • 2 wyjścia sygnalizacyjne do wskazywania błędów i stanów
 • Diagnostyczne diody LED
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 3 z 3

Zalety

Maszyny bezpieczne w ruchu

Safe Motion zawiera funkcje bezpiecznego monitorowania oraz sterowania ruchami maszyn. Wraz z różnymi produktami bezpieczeństwa rozwiązanie Safe Motion spełnia wiele zadań: od monitorowania zatrzymania, poprzez prędkość, aż po monitorowanie pozycji. Zapewnia to ciągłość procesów. Safe Motion łączy odpowiednie urządzenia, logikę oraz funkcje w aplikacji użytkownika. Dzięki temu można uniknąć przestojów maszyn oraz zredukować czasy konfigurowania maszyny.
Precyzyjne rejestrowanie: Safe Motion Measure

Safe Motion Measure oferuje enkodery bezpieczeństwa oraz bezpieczne systemy sprzężenia zwrotnego firmy SICK. Rejestrują one pozycję, kąt oraz prędkość pojazdu transportowego bez kierowcy i przekazują odpowiednie dane do sterownika bezpieczeństwa.

Polecany produkt – DFS60S Pro

Polecany produkt – AFS/AFM60S Pro

Polecany produkt – SRS/SRM50

Monitorowanie w sposób ciągły: Safe Motion Monitoring

Dzięki modułom Motion Control można za pomocą Safe Motion Monitoring monitorować w sposób ciągły ruchy maszyn. Ich podstawowym zadaniem jest ukierunkowane inicjowanie funkcji bezpieczeństwa napędów oraz wykonywanie ich.

Polecany produkt – Flexi Soft Drive Monitor

Bezpieczne sterowanie: Safe Motion Control

Sterowniki bezpieczeństwa wykonują funkcje bezpieczeństwa w odniesieniu do napędów. Sterowniki bezpieczeństwa oceniają otrzymane dane i reagują w przypadku zagrożenia.

Polecany produkt – Flexi Soft

Niezawodne monitorowanie do aplikacji mobilnych i stacjonarnych

Różne wymagania wymagają różnych rozwiązań. Nie ma znaczenia, czy chodzi o realizację prostych czy złożonych koncepcji bezpieczeństwa: Safe Motion Monitoring and Control firmy SICK umożliwia to w intuicyjny i prosty sposób. Dzięki Safe Motion Monitoring and Control można znacznie zwiększyć dostępność eksploatacyjną posiadanej maszyny. Oznacza to również ograniczenie kosztów, ponieważ nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń ochronnych.
Bezpieczne monitorowanie napędu zapewnia wysoką dostępność eksploatacyjną

W przypadku aplikacji mobilnych konieczne jest monitorowanie kąta skrętu oraz prędkości. 11 różnych funkcji bezpieczeństwa napędów zapewnia przy tym elastyczność w trakcie projektowania maszyn. Za pomocą dynamicznego dostosowania pola ochronnego Safe Motion dopasowuje ruchy maszyn do zmieniających się pól ochronnych. Oznacza to, że system transportu samojezdnego zatrzymuje się tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Polecany produkt – Flexi Soft Drive Monitor

Niezawodna kontrola zatrzymania oraz prędkości

W przypadku zastosowań stacjonarnych zakres funkcji Safe Motion Monitoring and Control wystarcza od prostego monitorowania zatrzymania aż po monitorowanie złożonych funkcji bezpieczeństwa napędów. W ten sposób można bardzo dobrze sterować napędami, znacznie skrócić przestoje oraz zapewnić elastyczność procesów.

Polecany produkt – Flexi Soft Drive Monitor

Polecany produkt – Standstill Monitor

Polecany produkt – Speed Monitor

Plug-and-play do bezpiecznych ruchów

Safe Motion firmy SICK stale i w sposób ciągły monitoruje parametry maszyny, zamieniając tym samym niebezpieczne ruchy maszyny na bezpieczne. Oprócz bezpieczeństwa w centrum uwagi znajduje się jednakże również czynnik ekonomiczny. Dzięki Safe Motion firma SICK oferuje funkcje, które ograniczają przestoje i podnoszą wydajność maszyn. Ponadto zaś intuicyjne oprogramowanie ułatwia konfigurację aplikacji użytkownika.
Ekonomiczne połączenie Paleta produktów Safe Motion obejmuje wiele dobrze dostosowanych do siebie urządzeń i zawiera liczne funkcje bezpieczeństwa. Ponadto czujniki można szybko zintegrować z konstrukcją maszyn i rozpocząć pracę. Safe Motion oznacza ciągłość procesów oraz krótkie przestoje maszyn.
Szybka praca

Za pomocą bezlicencyjnego oprogramowania konfiguracyjnego Flexi Soft Designer lub Safety Designer można skonfigurować posiadane produkty Safe Motion. W celu zapewnienia łatwej integracji funkcji bezpieczeństwa maszyn posiadające przejrzystą strukturę, intuicyjne programy oferują skonfigurowane wstępnie bloki funkcyjne.

Polecany produkt – Flexi Soft Designer

Polecany produkt – Safety Designer

Zwiększa wydajność maszyn dzięki monitorowaniu napędów

Kiedy jest dokładnie znany kierunek jazdy, prędkość oraz pozycja części maszyny, można znacznie zoptymalizować procesy. W ten sposób można dostosować do siebie oraz zsynchronizować procesy robocze. Dzięki temu można oszczędzić czas i koszty oraz znacznie zwiększyć dostępność eksploatacyjną maszyny. Za pomocą produktów SICK można ponadto bezpiecznie realizować aplikacje do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa e.
Skraca czasy konfiguracji oraz konserwacji

Proces konfiguracji oraz konserwacji można bardzo skrócić dzięki bezpiecznemu monitorowaniu poruszających się małych i dużych części maszyn. Za pomocą funkcji Safe Motion bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS) możliwe jest wykonywanie pracy w obszarze zagrożenia. W ten sposób można chronić pracowników i czerpać korzyści z wyższej wydajności maszyn.

Polecany produkt – Speed Monitor

Polecany produkt – Flexi Soft Drive Monitor

Wysoka dostępność eksploatacyjna dzięki wydajnym procesom

Dzięki rozszerzonym funkcjom bezpieczeństwa napędów, takim jak bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS) lub też bezpiecznie ograniczona pozycja (SLP) można zoptymalizować ruchy maszyn. Interakcja między człowiekiem a maszyną jest przy tym możliwa również bez wyłączania maszyny.

Polecany produkt – Flexi Soft Drive Monitor

Pliki do pobrania