Systemy wspomagania kierowcy
WGS

System wspomagania kierowcy do wykrywania i pomiaru pokosu

Twoje korzyści

 • Oszczędność czasu i wzrost produktywności dzięki automatycznej regulacji prędkości do jazdy z maksymalną prędkością roboczą
 • Jazda bez zmęczenia dzięki automatycznemu kierowaniu i regulacji prędkości, szczególnie przy słabej widoczności oraz w nocy
 • Unikanie zatorów pozwalające na ograniczenie przestojów maszyn
 • Optymalne napełnianie i rozdzielanie materiału w komorze
 • Inteligentny czujnik oraz zintegrowane oprogramowanie sprawiają, że urządzenie sterujące jest zbędne
 • Czujnik określa pozycję i ilość pokosu
 • Łatwa integracja w pojeździe przy użyciu standardowego interfejsu

Przegląd

System wspomagania kierowcy do wykrywania i pomiaru pokosu

System WGS (Windrow Guidance System) składa się ze skanera laserowego TiM351 ze zintegrowanym oprogramowaniem. Po zintegrowaniu z systemem wspomagania kierowcy lub systemem automatyki pojazdu umożliwia on sterowanie pojazdami rolniczymi. System czujników wykrywa i mierzy pokos. Skaner laserowy TiM351, zamontowany na pojeździe, określa profil podłoża przed pojazdem poprzecznie do kierunku jazdy. Na podstawie profilu podłoża system określa profil pokosu, ustala pozycję i oblicza powierzchnię przekroju. W oparciu o prędkość pojazdu i powierzchnię przekroju obliczana i wyprowadzana jest ilość pokosu. Jeśli dostępny jest aktualny kąt obrotu lub prędkość kątowa obrotu wokół osi pionowej, czujnik oblicza model pojazdu. Na podstawie znanego ruchu własnego pojazdu obliczany jest dokładny przebieg pokosu. Umożliwia to bardzo precyzyjne sterowanie pojazdem i optymalne ustawienie względem pokosu.

Przegląd
 • Obliczenie trajektorii pokosu (przebiegu pokosu) i wyprowadzenie bezwzględnej pozycji pokosu do sterowania automatycznego
 • Wyprowadzenie ilości pokosu do automatycznej regulacji prędkości
 • Zintegrowany model pojazdu do obliczenia prawidłowego ruchu własnego
 • Zintegrowana funkcja autodiagnostyki

Aplikacje

Pliki do pobrania