Kontakt
Opinia

Systemy śledzenia i pozycjonowania
VMS4x00/5x00

Gdy chodzi o rzeczywistą wielkość

Twoje korzyści

 • Wzrost przepustowości dzięki bezkontaktowym, dynamicznym pomiarom obiektów niemal niezależnie od ich kształtu
 • Optymalizacja procesów związanych z obsługą materiałów oraz wykorzystanie przestrzeni w pojazdach i magazynach
 • Wzrost obrotów dzięki walidowanemu doliczaniu (dochody odzyskane) kosztów frachtu
 • Optymalizacja przepływu materiałów poprzez pomiar obiektów Inline
 • Zwiększona dostępność systemu i obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na krótszy okres MTTR
 • Oszczędność czasu wynikająca z łatwej instalacji i maksymalnej modułowości
 • Zróżnicowane zastosowanie jako samodzielne rozwiązanie lub ze stacją odczytu i urządzeniami ważącymi
 • Elastyczne i indywidualne dostosowanie oprogramowania pomimo zaplombowania

Przegląd

Gdy chodzi o rzeczywistą wielkość

System śledzenia i pozycjonowania VMS4x00/5x00 sprawdza się w wymagających zastosowaniach związanych z bezkontaktowym, dynamicznym pomiarem i określeniem pozycji obiektów w różnych systemach przenośnikowych. Dzięki jednej lub więcej niż jednej laserowej głowicy pomiarowej najmniejszy blok obiektu jest określany precyzyjnie, niemal niezależnie od jego kształtu. W przypadku wariantu certyfikowanego dane dotyczące wymiarów mogą być wykorzystane do celów rozliczeniowych. Sterownik systemowy SIM2000 umożliwia oddzielenie oprogramowania o znaczeniu metrologicznym od oprogramowania przeznaczonego dla danej aplikacji. Modułowa konstrukcja systemu zapewnia kompatybilność z istniejącymi rozwiązaniami SICK i pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta.

Przegląd
 • Dokładność pomiaru do 5 mm x 5 mm x 2 mm
 • Wymiary obiektu do 5500 mm x 1600 mm x 1100 mm
 • Prędkości przenośnika taśmowego do 4,0 m/s
 • Certyfikat MID i NTEP (OIML)
 • Możliwe utworzenie chmury punktów
 • Oddzielenie oprogramowania istotnego z metrologicznego punktu widzenia od oprogramowania specyficznego dla danej aplikacji
 • Dynamiczne przełączanie wartości skali

Zalety

Precyzyjne rozliczenie dzięki niezawodnej dokładności pomiaru

Niezawodne dane dotyczące obiektów stanowią podstawę dokładnego obliczenia kosztów frachtu. Certyfikowany system śledzenia i pozycjonowania VMS5x00, z uwagi na dokładności pomiaru do 5 mm x 5 mm x 2 mm, dostarcza precyzyjnych danych we wszystkich wymiarach. Pozwala to na zweryfikowanie kosztów frachtu i prawidłowe rozliczenie niewłaściwie zgłoszonych towarów.
System posiada certyfikat dla rynku europejskiego zgodny z dyrektywą w sprawie urządzeń pomiarowych (MID) i dla rynku amerykańskiego zgodny z NTEP (OIML).
Dynamiczne przełączanie skali umożliwia automatyczne dopasowanie zdefiniowanych tolerancji w zależności od wymiarów obiektu. Powoduje to zwiększenie współczynnika wymiarowania.
Część istotna dla metrologii jest niezależna od części oprogramowania dotyczącej aplikacji. Pozwala to na elastyczne, indywidualne dostosowanie do wymagań klienta bez konieczności ponownej certyfikacji.

Wyższa dokładność zapewniająca większy obrót – uproszczenie prawidłowego (ponownego) rozliczenie kosztów frachtu za pomocą VMS5x00

Maksymalna wydajność spełniająca najwyższe wymagania

System śledzenia i pozycjonowania VMS4x00/5x00 umożliwia dynamiczny, bezkontaktowy pomiar w systemie Inline obiektów o niemal dowolnym kształcie – nawet przy wysokiej prędkości. Pozwala to zoptymalizować przerób materiału, a tym samym zaoszczędzić czas i obniżyć koszty. System przetwarza zebrane dane i przesyła je do dalszej obróbki.

Dokładny pomiar i kontrola przy maksymalnej prędkości

Płaskie obiekty, takie jak przesyłki książkowe i listowne, można mierzyć w celach rozliczeniowych od wysokości 20 mm.
Sensor Integration Machine SIM2000, jako sterownik systemu, zbiera wszystkie wartości pomiarowe w formie chmury punktów.
Niezawodne pomiary przy prędkościach taśmy przenośnika do 4,0 m/s.

Większa prędkość, większa przepustowość: urządzenie VMS4x00/5x00 mierzy obiekty z najwyższą możliwą dokładnością nawet przy wysokiej prędkości.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
 • Przegląd danych technicznych

  Przegląd danych technicznych

  Zadania

  Pomiar obiektu (bezkontaktowy, dynamiczny)

  Pomiar objętości

  Określenie pozycji

  Kontrola wymiarów obiektu

  Sortowanie paczek

  Rejestracja danych podstawowych

  Kontrola wymiarów obiektu (istotna z punktu widzenia rozliczeń)

  Sortowanie paczek i dużych kopert

  Prędkość przenośnika≤ 0,1 m/s ... 4 m/s (możliwa praca w trybie start-stop)
  Dokładność detekcji obiektu

  ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm

  ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″ x ± 0,1 ″

  ≥ 5 mm x ≥ 5 mm x ≥ 5 mm

  ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″

  Minimalna przerwa pomiędzy obiektami≥ 50 mm
  Minimalna wielkość obiektu

  50 mm x 50 mm x 20 mm

  2 ″ x 2 ″ x 1 ″

  50 mm x 50 mm x 50 mm

  2 ″ x 2 ″ x 2 ″

  Maksymalna wielkość obiektu

  5.500 mm x 1.200 mm x 1.100 mm

  216 ″ x 47 ″ x 43 ″

  5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm

  216 ″ x 63 ″ x 43 ″

  2.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm

  98 ″ x 63 ″ x 43 ″

  Dane wyjścioweXML, ASCII, Protokół klienta
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP