Systemy profilowania
Vehicle Hotspot Detection System

Całkowicie automatyczne wykrywanie przegrzanych części pojazdów

Twoje korzyści

 • Zapobieganie pożarom i zatorom dzięki wczesnemu wykrywaniu przegrzanych pojazdów
 • Pomiar jest możliwy w warunkach swobodnego przepływu ruchu drogowego nawet przy dużych prędkościach pojazdów
 • Ukierunkowana identyfikacja poszczególnych przegrzanych stref pojazdów
 • Szybka inspekcja pojazdu: na graficznym interfejsie użytkownika systemu można dokładnie zlokalizować przegrzane strefy pojazdu
 • Łatwa integracja z lokalnym systemem kierowania ruchem drogowym – bez konieczności ingerencji w nawierzchnię drogi
 • Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji
 • Gotowość do działania przez całą dobę niezależnie od warunków atmosferycznych

Przegląd

Całkowicie automatyczne wykrywanie przegrzanych części pojazdów

System profilowania Vehicle Hotspot Detection System to połączenie kamer termowizyjnych z czujnikami 2D LiDAR, umożliwiające wykrywanie przegrzanych pojazdów. Za pomocą systemu można je wykryć i przekierować: np. przed wjazdem do tunelu, przed transportem na statkach ro-ro, na terminalach przeładunkowych z transportu drogowego na szynowy lub też na stanowiskach kontroli ruchu drogowego. System mierzy temperaturę i wymiary każdego pojazdu, ustala jego klasę i generuje model 3D. Umożliwia to automatyczną identyfikację poszczególnych części stref pojazdu, np. kół, silnika, wydechu czy przestrzeni ładunkowej.

Przegląd
 • W pełni automatyczne wykrywanie przegrzanych pojazdów
 • Możliwość ustawienia wartości progowych alarmów dla różnych stref pojazdu
 • Wizualizacja 3D pojazdów
 • Możliwość rozszerzenia funkcji, np. o detekcję tablic rejestracyjnych, towarów niebezpiecznych oraz przekroczenie dozwolonej wysokości
 • Przesyłanie danych przez interfejs TCP/IP
 • Niewrażliwa na warunki pogodowe technologia LiDAR oraz wykorzystująca podczerwień

Aplikacje

Pliki do pobrania