Systemy profilowania
Railway Profiling System

Pomiar pociągów w celu detekcji oraz alarmowania o naruszeniach profilu przestrzennego

Twoje korzyści

 • Czuły alarm dzięki wysokiej rozdzielczości pomiarowej oraz detekcji minimalnych wielkości obiektów
 • Odpowiednie do przyczyn oraz trwałe usuwanie i przypisywanie naruszeń profilu przestrzennego
 • Kontrola wielu profili przestrzennych bez konieczności dostosowywania przy tym czujników
 • Niskie koszty cyklu życia, wynikające z niewielkich nakładów związanych z konserwacją
 • Dobrze uzasadnione dane pomiarowe jako podstawa planowania i tworzenia statystyk długookresowych
 • Możliwość modułowego rozszerzenia funkcji systemu

Przegląd

Pomiar pociągów w celu detekcji oraz alarmowania o naruszeniach profilu przestrzennego

Railway Profiling System mierzy pociągi w sposób trójwymiarowy podczas jazdy i identyfikuje wystający ładunek lub też elementy pojazdu, które naruszają dozwolony profil przestrzenny. Pociągi są skanowane 200 razy na sekundę przy użyciu bezpiecznych dla oczu czujników 2D LiDAR. Na podstawie wygenerowanego w ten sposób modelu 3D wykrywane są naruszenia profilu przestrzennego, co powoduje zaalarmowanie operatora. Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia szczegółową analizę wizualizowanych krytycznych obszarów profilu pociągu, jak również zastosowanie odpowiednich działań.

Przegląd
 • Wysoce precyzyjny pomiar 3D z rozdzielczością 200 Hz i natychmiastowe alarmowanie w przypadku naruszenia profilu przestrzennego
 • Przekazywanie danych w formie modelu 3D, przekrój profilu 2D oraz obraz z kamery
 • Konfiguracja wielu profili przestrzennych
 • Brak czujników optycznych w pobliżu podłoża
 • Protokołowanie wszystkich zarejestrowanych danych pomiarowych
 • Łatwy montaż, konserwacja i obsługa

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
 • Przegląd danych technicznych

  Przegląd danych technicznych

  Zintegrowana aplikacjaPomiar pojazdów, kontrola wymaganych przepisami wymiarów pojazdu, detekcja wystających obiektów
  Częstotliwość skanowania50 Hz ... 200 Hz, konfigurowany
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania