Systemy lokalizacji

Rozwiązania lokalizacyjne bazujące na transponderach

Bazujące na transponderach rozwiązania lokalizacyjne firmy SICK można stosować do śledzenia zasobów, aż po pełną automatyzację procesów w zastosowaniach przemysłowych. Zwłaszcza obszarach częściowo zautomatyzowanych oraz niezautomatyzowanych zapewniają one przejrzystość ruchu zasobów. Dzięki połączeniu różnych technologii rozwiązania te spełniają liczne wymogi dotyczące identyfikacji oraz lokalizacji zasobów.

Wyniki

Dokładna lokalizacja, śledzenie i zarządzanie zasobami
  • Skalowalny system lokalizacji do rejestrowania danych o położeniu i stanie zasobów
  • Funkcjonalność śledzenia
  • Pośrednia lokalizacja obiektu poprzez scalanie danych
  • Geofencing: automatyczne uruchamianie zdefiniowanych procesów następczych, gdy tylko zasoby dotrą do określonych stref geograficznych lub je opuszczą
  • Zarządzanie zdarzeniami