Systemy do ciągłego pomiaru emisji (CEMS)
Shelter Solutions

Pomieszczenie i ochrona dla aparatury pomiarowej i analitycznej

Twoje korzyści

 • Wysoka dostępność eksploatacyjna, długa trwałość użytkowa oraz niewielkie nakłady w związku z konserwacją zainstalowanej aparatury technicznej dzięki ochronie przed niesprzyjającymi warunkami otoczenia
 • Kontenery w wersji przeciwwybuchowej umożliwiają również stosowanie systemów analitycznych bez zabezpieczenia przeciwwybuchowego w atmosferach zagrożonych wybuchem.
 • Certyfikat Global Industry Center umożliwia tani transport na statkach kontenerowych oraz eliminuje konieczność opakowania do transportu morskiego
 • Zminimalizowane ryzyko uszkodzeń transportowych aparatury pomiarowej i analitycznej
 • Szybka instalacja, ponieważ wystarczy jedynie podłączyć kontener
 • Łatwy dostęp do płyt montażowych i stelaży ułatwia prace konserwacyjne

Przegląd

Pomieszczenie i ochrona dla aparatury pomiarowej i analitycznej

Rozwiązania kontenerowe służą w przypadku zainstalowanej aparatury analitycznej w pierwszym rzędzie do ochrony przed ekstremalnymi warunkami otoczenia, takimi jak gorąco, zimno, pył, wiatr, trzęsienie ziemi oraz korozyjna lub wybuchowa atmosfera. Oprócz tego zapewniają one zalety podczas transportu, jak również w trakcie instalacji oraz konserwacji na miejscu. W kontenerze mianowicie wszystko jest już fabrycznie zainstalowane w przejrzysty sposób i wzajemnie dopasowane. Każdy kontener może zostać wyposażony indywidualnie zgodnie z życzeniem klienta. Możliwy jest również montaż transformatorów oraz systemów UPS, gaśniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacji do wykrywania gazu, podobnie jak realizacja przełączania miejsc pomiaru lub też złożonych koncepcji nadmiarowości oraz sygnalizacji.

Przegląd
 • Ogrzewanie, chłodzenie i wentylacja (na życzenie w wersji nadmiarowej)
 • Standardowy kontener, 10 do 40 stóp
 • Izolacja i wysokiej jakości powłoka lakiernicza (C5)
 • Dostępne instalacje przeciwpożarowe i gaśnicze
 • Certyfikat Global Industry Center dla wymiarów standardowych
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Dostępne wersje odporne na trzęsienie ziemi i ogniotrwałe (F30, F60)
 • Konstrukcje specjalne

Aplikacje

Pliki do pobrania