Systemy do analizy gazów procesowych (PGA)
SCPS

Analiza gazu w najtrudniejszych warunkach bezpośrednio na piecu obrotowym

Twoje korzyści

  • Unikanie przestojów instalacji dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów w procesach
  • Stała, wysoka jakość produktu wynikająca z kontroli procesów
  • Niewielkie koszty energii ze względu na zoptymalizowany proces spalania
  • Niezawodna i sprawdzona technika zapewniające minimalne nakłady na konserwację
  • Wysoka dostępność eksploatacyjna systemu wynikająca z odpowiednio dobranych elementów od jednego dostawcy
  • Kompetentna i szybka pomoc – dostęp zdalny i doświadczony, aktywny na całym świecie zespół serwisowy

Przegląd

Analiza gazu w najtrudniejszych warunkach bezpośrednio na piecu obrotowym

Do pomiaru gazu bezpośrednio na piecu obrotowym używany jest system do analizy gazów procesowych SCPS. Wytrzymałe sondy probiercze, efektywne mechanizmy czyszczące, w połączeniu z ekstrakcyjnym systemem analizy w wysokiej lub niskiej temperaturze oraz elastyczna konserwacja zdalna – firma SICK, jako jedyny dostawca, dysponuje pełną ofertą rozwiązań. Analizatory są skonfigurowane w taki sposób, aby mierzyły nie tylko spalanie ważnych parametrów O2, CO, CO2, NO i ewentualnie CH4, lecz także parametry procesów, np. SO2, HCL i NH3. System SCPS sprawdza się szczególnie w instalacjach o dużej zawartości siarki lub chloru, cechuje go bowiem minimalna konserwacja, maksymalna dostępność eksploatacyjna i precyzyjne wartości pomiarowe.

Przegląd
  • Jednoczesny pomiar wszystkich istotnych składników gazu, takich jak CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
  • Wytrzymałe i chłodzone sondy probiercze, stosowane w temperaturze do 1400°C i przy zapyleniu na poziomie 2000 g/m³
  • Dostępność eksploatacyjna całego systemu do 98%
  • Zdalna konserwacja umożliwiająca szybki serwis

Zalety

Dokładna analiza gazów procesowych

Im dokładniejsza analiza gazów procesowych, tym lepiej można zoptymalizować proces spalania i zapewniania jakości. System SCPS udostępnia opcje analityczne dostosowane do wszelkich wymogów.

Skład gazu procesowego ma kluczowe znaczenie dla efektywności procesu spalania, jakości powstającego klinkieru i dostępności eksploatacyjnej instalacji. Systemy analityczne SCPS niezawodnie i precyzyjnie określają stężenie wszystkich składników gazu potrzebnych klientowi. Nie ma przy tym znaczenia, czy stosowana jest klasyczna metoda pomiaru z ekstrakcją w niskiej temperaturze, czy pomiar z optymalną w przypadku paliw alternatywnych ekstrakcją „na gorąco”.

Właściwa metoda pomiaru dla każdego paliwa

Pomiar z ekstrakcją w niskiej temperaturze Analiza gazów procesowych z ekstrakcją w niskiej temperaturze od dziesięcioleci jest standardem branżowym. Procedura ta dobrze sprawdza się przy pomiarze stężenia składników istotnych dla optymalizacji procesu spalania, takich jak NOx, CO, CO2 i O2, a w przypadku spalania gazu również CH4. Gdy stosowane są paliwa alternatywne, takie jak koks naftowy lub paliwa wtórne, występują większe stężenia takich składników jak SO2, HCL i NH3. Określenie ich zawartości przez pomiar z ekstrakcją w niskiej temperaturze jest bardzo trudne. Składniki te bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, dlatego w chłodnicy gazu wytrąca się z nich kwaśny kondensat. Może to powodować korozję w całym systemie analitycznym.
Pomiar z ekstrakcją w wysokiej temperaturze Pomiar z ekstrakcją w wysokiej temperaturze jest dokładniejszy niż pomiar z ekstrakcją „na zimno”, ponieważ objętość pobranego gazu nie zmienia się tu na drodze od punktu pobrania do analizatora w wyniku kondensacji pary wodnej. Analiza gazów procesowych z ekstrakcją w wysokiej temperaturze jest korzystna zwłaszcza wtedy, gdy stosowane są paliwa alternatywne. W ich przypadku wszędzie panują wysokie temperatury, co niezawodnie zapobiega kondensacji, a zarazem wypłukiwaniu SO2, HCL i NH3. Dzięki temu stężenie tych składników można zmierzyć w dowolnej chwili, a one same nie powodują uszkodzeń systemu analitycznego przez korozję. Znajomość stężenia związków siarki i chloru jest bardzo przydatna do lepszego sterowania obiegiem chloru i reagowania na krytyczne stężenie siarki.

Odpowiednia analiza umożliwiająca optymalizację każdego procesu

SCPS analizuje wszystkie mierzone składniki, które są istotne dla optymalizacji procesu i zapewnienia jakości.
Dzięki systemowi SCPS możliwy jest również pomiar z ekstrakcją w wysokiej temperaturze, co jest szczególnie korzystne w przypadku paliw alternatywnych.

Klientom pomaga to w zdobywaniu przewagi nad konkurencją, ponieważ dzięki elastycznemu systemowi analitycznemu SCPS można trwale i niezawodnie zwiększyć energooszczędność, jakość produktów i dostępność eksploatacyjną instalacji.

Niezawodne sondy, zaawansowana technika

Połączenie niezwykle wytrzymałego materiału i techniki zoptymalizowanej pod kątem konkretnych zastosowań umożliwia niezawodne przeprowadzanie precyzyjnych pomiarów nawet w ekstremalnych warunkach.

Praca bez przestojów w trudnym otoczeniu

Dzięki zmiennemu chłodzeniu sondy SCPS można stosować nawet w temperaturach sięgających 1400°C.
Mit 2-stufiger Filterrückspülung und Hochdruckreinigung hält SCPS Staubbelastungen von bis zu 2.000 g/m³ stand.
System SCPS skutecznie zapobiega zapiekaniu osadów na rurce sondy, generując ruchy i obroty, które utrudniają przywieranie.

Zastosowana w systemie SCPS efektywna technika chłodzenia i czyszczenia ogranicza nakłady na konserwację, minimalizuje nieplanowane przestoje i obniża koszty.

Kompleksowy serwis na miarę

Oferowany przez firmę SICK system SCPS to całościowe rozwiązanie do analizy gazów procesowych. Wszystkie elementy systemu i powiązany z nim serwis są oferowane przez jednego dostawcę. Dzięki temu klient zawsze ma do dyspozycji stałego i kompetentnego partnera.

Możliwa do zaplanowania konserwacja dzięki serwisowi zdalnemu SICK Remote Service i monitorowaniu stanu

Dostęp zdalny pozwala naszym ekspertom na bezpośrednie rozwiązywanie wielu problemów bez konieczności wizyty na miejscu.
Ciągłe monitorowanie kluczowych parametrów umożliwia wykrywanie problemów na wczesnym etapie.

Całościowa obsługa oferowana przez firmę SICK gwarantuje wysoką dostępność eksploatacyjną systemu i ogranicza przestoje instalacji.

Aplikacje

Pliki do pobrania