Systemy do analizy gazów procesowych (PGA)
MINESIC700 TBS

Atmosfera musi być zgodna

Twoje korzyści

 • Kompleksowy system sygnalizacji i raportowania umożliwia informowanie na bieżąco wszystkich pracowników
 • Większe bezpieczeństwo w kopalni dzięki rejestracji długookresowych trendów w atmosferze kopalnianej w każdym punkcie pomiarowym
 • Łatwa obsługa zdalna z centralnej sterowni
 • Niskie koszty dodatkowe dzięki łatwej konserwacji
 • Kompletny pakiet serwisowy łącznie z różnymi opcjami pomocy technicznej za pośrednictwem SICK LifeTime Services
 • Dogłębna znajomość systemu dzięki intensywnym szkoleniom użytkowników

Przegląd

Atmosfera musi być zgodna

System do analizy gazów procesowych (PGA) MINESIC700 TBS został zaprojektowany do monitorowania atmosfery kopalnianej w szybach i w wyeksploatowanych obszarach w podziemnych kopalniach węgla. Przez specjalnie wykonane węże polietylenowe, połączone z bardzo wydajną pompą gazów pomiarowych, system pobiera gazy z różnych miejsc w kopalni. System analizujący z wiązką rur rejestruje wszystkie parametry istotne ze względów techniki pomiarowej i jest wyposażony w pompy płuczące, certyfikowane zabezpieczenia przeciwpłomieniowe oraz komponenty do kondycjonowania gazu. Sprawdzone analizatory gazu NDIR oraz paramagnetyczne analizatory tlenu analizują próbkę gazu.

Przegląd
 • Certyfikowany zgodnie z IECEx i ANZEx
 • Niezawodny pomiar ciągły (24/7)
 • Automatyczne przełączanie do 40 punktów pomiarowych rozszerzanych w sposób modułowy
 • Automatyczny alarm i zapis alarmów do dziennika
 • System w standardowym kontenerze do łatwego transportu

Aplikacje

Pliki do pobrania