Kontakt
Opinia

Systemy bram

Sprawiają, że Twoje dane stają się inteligentne

Połączenie bram w sieć, łączenie i agregacja danych z czujników za pomocą usług opartych na chmurze (SaaS, PaaS) dla różnych branż to lepszy przepływ informacji oraz zoptymalizowane procesy. Usługa ta umożliwia realizację ważnych funkcji, takich jak połączenie urządzeń, translacja protokołu, filtrowanie i przetwarzanie danych, bezpieczeństwo, aktualizacja, zarządzanie itd.

Wyniki

Rodzina produktów TDC
Myśl o danych – analizuj je i działaj
  • Otwarta architektura End-to-End systemu IIoT z obsługą Yocto Linux
  • Obsługa standardowych interfejsów i protokołów transmisji danych
  • Konfiguracja za pomocą interfejsu użytkownika opartego na przeglądarce
  • Alarmy w czasie rzeczywistym zdefiniowane przez użytkownika
  • Możliwość umieszczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku
TOP